دانلود پایان نامه

نوروشیمیایی افسردگی: مدل زیست شناختی افسردگی را یک اختلال انگیزشی می داند که ناشی از نارسایی امین های بیوژنیک است. امین های بیوژنیک انتقال عصبی را تسهیل می کنند. امین ها به دو گروه با ساختارهایی شیمیایی متفاوت تقسیم می شوند. کتکول آمین ها که شامل نوراپی نفرین و دوپامین هستند و ایندول آمین ها که شامل سروتونین و هیستامین

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوع بداند.، ، ،
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید