دانلود پایان نامه

شخص که به پیشرفت مورد انتظار خود نائل نمی گردد ممکن است فکر کند که من شخص بی فایده ای هستم هر کسی مرا ضعیف می پندارد اگر چنین نبود من برای این شغل انتخاب می شدم. شخص دیگری در همین وضع ممکن است فکر کند آقای R بدین دلیل برای شغل که من خواستار آن بودم انتخاب شد که تجربه بیشتری در مذاکره و گفتگو داشت.
ضمیمه این نوع تفکر، زیاده

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع (۲-۱۱)، (۲-۱۰)، )،، ۲-الف
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید