دانلود پایان نامه

نوراپی نفرین بیشتری وجود خواهد داشت و افسردگی کاهش خواهد یافت(همان منبع).
پایه ژنتیک: مطالعات زیادی بر روی دوقلوها و خویشاوندان انجام شده اند تا عوامل ژنتیک موثر در اختلالات عاطفی یک قطبی و دو قطبی را شناسایی کنند. در خویشاوندان درجه یک واکنش های افسردگی تک قطبی از ۱۰ تا ۲۰ درصد است، در مطالعه زربین- ریدین۴۸ درباره ی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع پوتیویروس، آنها،، (ریویرس، ۱۹۹۶؛
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید