تیر ۱۳, ۱۳۹۹

پایان نامه رایگان با موضوع رفته،، متنفر، تصوری، ناراحتیم

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
او همانندسازی می نماید شاید به علت اینکه می خواهد در ذهن خود او را از دست ندهد. به نظر فروید چون ما نسبت به کسانی که عشق می ورزیم تنفر نیز داریم لذا پس از درون فکنی تصویر شخص از دست رفته، از او متنفر نیز می شویم.
علاوه بر این از فرد از دست رفته ناراحتیم چون ما را ترک نموده و نیز برای گناهان واقعی و تصوری که در مورد او مرتکب