پایان نامه رایگان با موضوع سازمان تجارت جهانی، توسعه بازار، آموزش زبان

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
آمده طی سال 1999 ،98813 دانشجوی چینی در29 کشور پیشرفته عضو سازمان اقتصادی (OECD) تحصیل می نمایند. در حال حاضر 52150 دانشجوی خارجی از166 کشور جهان در 346 مرکز آموزش عالی چین واقع در 31 استان ( نواحی خود مختار و شهرهای مستقل) تحصیل می نمایند. طبق آمار همچنین، 657 قرارداد همکاری میان کشور چین با کشورهای خارجی در زمینه آموزش و پرورش در 28 استان (نواحی خود مختار وشهرها) منعقد گردیده است. الحاق چین به سازمان تجارت جهانی فرصت و رقابت جدیدی جهت پیشرفت آموزش و پرورش کشور به بار آورده است. مشارکت سازمانهای عمومی و آموزش خارجی در امر آموزش و پرورش نیز به تسریع تربیت افراد مستعد و توانای چینی خواهد انجامید. به دنبال ورود منابع آموزش و پرورش خارجی به چین رقابت در آموزشگاه های عالی و بازار آموزشی پرورش چین شدیدتر می شود. با این حال کشور چین از لحاظ ایده های آموزشی، نظم اداری، موضوعات درسی و روش تدریس عقب افتاده است. از این روی اتخاذ روشها و منابع مرغوب آموزشی نظیر دروس مدرن، معلمین کارآمد و روش تدریس منسجم در جهت هر چه عمیق تر شدن روند اصلاحات در آموزش و پرورش کشور الزامی است. علاوه براین ارتقاء سطح مبادلات و همکاری های بین الملل خارجی در زمینه آموزش و پرورش چین نیز حیاتی است.

اولویتهای آموزشی
از جمله مهمترین اولویتهای آموزشی کشور چین می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-کاهش نرخ بیسوادی
آمار منتشره بیانگرکاهش2/88 درصدی نرخ بیسوادان کشورچین طی 15 سال اخیر و فزونی گرفتن نرخ افراد با سواد طی این سالهاست. طی سال 1949، با تشکیل جمهوری خلق چین ( چین نو)، نرخ بیسوادی به بیش از 80 در صد بالغ می گردید. طی سال 1990، این رقم کاهش فوق العاده ای یافته و بر 2/22در صد بالغ گردید. طی سالهای اخیر، محور تلاش های دولت در بخش سواد آموزی بر روی افراد رده های سنی 15 تا 50 سال بوده است. از این روی نرخ بیسوادی در میان رده های سنی فوق از 38/10 در صد طی دهه1990 به 8/4 در صد طی سال2002 تقلیل یا فته است.بر اساس آمار می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که شمار زنان بیسواد در کشورچین به میزان50 درصد کاهش یافته است. طی سال 1990 بالغ بر 128 میلیون زن بیسوادوجود داشته که در حال حاضر به کمتر از 55 میلیون نفر کاهش یافته است.
نرخ بیسوادی درمیان اقلیت های قومی چین که بسیاری از آنان درمناطق محروم کشور به سر می برند،کاهش داشته است.برای نمونه نرخ بیسوادی درمنطقه خود مختار مسلمان نشین “ سین کیانگ “ در شمال غرب چین اکنون زیر 22/7 درصد است و این در حالیست که این میزان طی سال 1990 بر3/12 بالغ می گردید.با این حال، کشور چین کماکان در جهت ریشه کنی پدیده بیسوادی با چالش هایی روبروست. چرا که بیش از 85 میلیون شهروندچینی کماکان از نعمت سواد محروم می باشند که بالغ بر 20 میلیون نفر از آنها به رده های سنی 20 تا 50 سال تعلق داشته و هر ساله نیز یک میلیون نفر بر این میزان افزوده می شود.با این حال، با تلاشهای به عمل آمده طی سالهای 1990 تا سال 2001 ، بیش از 46 میلیون و 480 هزار شهروندچینی به جمع افراد با سواد کشور پیوسته اند.
2- برابری مدارس دولتی و غیردولتی
نمایندگان کنگره ملی خلق چین با وضع قانون جدید، برابری میان مدارس غیر دولتی و دولتی را تضمین نموده و با نگرش یکسان به این مدارس، به تلاش در جهت هموار سازی راه جلب و جذب بیشتر سرمایه های بخش خصوصی در عرصه آموزش و پرورش که نیازمند سرمایه گذاری های کلانی است ،مبادرت نمودند. بر اساس قانون فوق که در نشست نهایی نمایندگان کنگره ملی چین به تصویب رسید،جایگاه مدارس غیر دولتی ارتقاء یافته، با آنان همچون مدارس دولتی برخورد شده و از یارانه های دولتی برخوردار خواهند شد. لازم به ذکر است که قانون فوق از اول سپتامبرسال 2003 به اجرا در آمده و بدین لحاظ مدارس غیر دولتی امکان می یابند تا در کنار سرمایه گذاری جهت احداث و راه اندازی این گونه مدارس، به سود منطقی و مناسبی نیز دست یابند. کشورچین با برخورداری از1 میلیارد و300 میلیون جمعیت به طور جدی نیازمند سرمایه های غیر دولتی در جهت اعمال تحولات اساسی در نظام آموزشی وپرورشی کشور است. به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر منابع آموزشی و پرورشی کشور محدود می باشد، از این روی تشویق و ترغیب بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری در این بخش الزامی است. از جمله دیگر قوانینی که طی نشست فوق به تصویب رسید، می توان به قانون ممنوعیت ورود زباله ها و تفاله های تجهیزات ساختی سایر کشورها مانند قطعات رایانه های قدیمی و تجهیزاتی از این دست که به شدت به نظام تولید و محیط زیست چین لطمه می زند، اشاره نمود.
3- حضورگسترده موسسات بین المللی آموزشی
با گذشت زمان و توسعه کشور چین در عرصه های مختلف ، نهادها، موسسات و مراکز بین المللی آموزشی علاقه مندی بیشتری در جهت حضور در بازار تعلیم وتربیت چین از خود نشان داده و صنعت آموزش و پرورش چین نیز ، به واسطه حضور این موسسات از فنون و روشهای نوین تعلیم وتربیت بهره مند گردیده و توسعه یافته است.علاوه بر این، موسسات و مراکز بین المللی آموزشی، درجهت مشارکت در برنامه های آموزشی، احداث آموزشگاهها و حضور در نمایشگاههای آموزشی ابراز علاقه مندی می نمایند. از این روی، بیشترین قرار دادهای منعقده، که اخیرا در نمایشگاه بین المللی تعلیم و تربیت که در شهر ناننینگ استان گوانگ شی در جنوب چین برگزار شد، به قراردادهای همکاری میان موسسات آموزشی اختصاص داشت.کارشناسان و مسئولین موسسات بین المللی آموزشی، بر این باورند که بازار دور
ه های آموزشی و تعلیم و تربیت کشورچین از توانایی با لقوه ای برخوردار می باشد که با توسعه آن راه بالفعل سازی این بازار فراهم آمده است . برای نمونه موسسه ” لینگافن ” که مرکز آموزش زبان انگلیسی متعلق به کشور بریتانیا است، به انعقاد قرار دادی با شرکت فن آوری اطلاع رسانی کاسموپوینت (Cosmopoint)مالزی و همکاری مشترک در جهت توسعه بازار دوره های آموزشی و تعلیم وتربیت در چین مبادرت نموده است. همکاری در عرصه های اطلاع رسانی و رایانه ای و ایجاد مرکز آموزشی از جمله زمینه های فعالیتی موسسه فوق می باشد.به طور کلی می توان گفت که از یک سو، پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی نیاز به احداث اینگونه موسسات درکشور را تقویت نموده و از سوی دیگر، موسسات خارجی به حضور گسترده تر در بازار آموزش و پرورش چین چشم دوخته اند.
4- افزایش شمار سواد آموختگان
بنا به ارقام منتشره از سوی اداره آمار ملی چین ، ظرف 5 سال اخیر، دستاوردهای چشمگیری در قلمرو آموزش و پرورش کشور چین حاصل گردیده و بر شمار افراد با سواد این کشور افزوده شده است .اداره مذکور همچنین به انتشار آماری مبادرت نموده است که نشان می دهد تا پایان سال 2001 بالغ بر 1میلیون و350 هزار مدرسه در کشورچین احداث گردیده و از 320 میلیون نفر جهت تحصیل در این مراکز، ثبت نام به عمل آمده است. بدین ترتیب، از میان هر4 شهروند چینی، از1 نفر به عنوان دانش آموز در مدارس این کشور ثبت نام به عمل آمده است. در حال حاضر، کشورچین از بزرگترین نظام آموزشی در جهان برخوردار بوده و به اعتقاد وزارت آموزش و پرورش، پیشرفت های مذکور به واسطه حمایت های مالی دولت مرکزی حاصل گردیده است . بنا به گزارش مسئولین وزارت آموزش و پرورش چین ، طی سال2001 ، مبلغی بالغ بر56 میلیارد و 80 میلیون دلار درجهت توسعه تعلیم و تربیت کشور هزینه گردیده است که شش برابر بیش از سال 1991 است. همچنین آمار نشان دهنده آن است که تا پایان سال2000، بالغ بر85 درصد از جمعیت این کشور موفق به گذراندن دوره آموزش9 ساله پایه گردیدند .مطابق سرشماری به عمل آمده طی سال 2001، بالغ بر 48 میلیون و 720 هزار شهروند چینی به جمع افراد با سواد پیوسته و نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی، متوسطه و دانشگاه ها به ترتیب بر1/99 درصد ، 7/88 درصد ، 8/42 درصد و 3/13 درصد رسیده است. اجرای پروژه های آموزشی چین همچون شکوفه بهاره و پروژه امید، نیز در بهبود وضعیت تعلیم و تربیت مناطق فقیرنشین و اجرای برنامه آموزش 9 ساله پایه در سراسرکشور نقش مهمی در ریشه کنی بی سوادی در کشور چین داشته است.طی سال 2002 میلادی، از تعداد 11 میلیون و750 هزار دانشجو در دانشگاه های چین ثبت نام به عمل آمده که 8 میلیون و 200هزار نفر بیشتر از سال 1990 است . با وجود این ، بودجه ای که کشور چین صرف توسعه آموزش وپرورش نموده، تنها برابر با 1 درصد هزینه های آموزشی جهانی بوده و این درحالی است که این کشور20در صد از جمعیت جهان را در خود جای داده است.
5- اصلاح کتب درسی
وزارت آموزش چین، به منظور روزآمد نمودن اطلاعات آموزشی، به اصلاح کتب درسی و آموزشی مدارس ابتدایی و متوسطه مبادرت نموده است. جهت نیل به این هدف ، در ابتدا شکل و محتوای مواد آزمون ورودی دانشگاهها تغییر یافته و سیستم فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاههای چین ، بر کسب نمرات امتحانی استوار گردید. سیستم فوق تأثیر به سزایی بر چگونگی تدریس در مدارس ابتدایی ومتوسطه داشته و مواد آموزشی آموزشگاههای پیش دانشگاهی به نحوی تدوین یافته که بیشتر بر کسب نمرات بالا تأ کید دارد. محتوای اکثر کتب درسی که درحال حاضر در دانشگاهها و مدارس کشور تدریس می گردد، دهها سال قبل تدوین یافته اند، از این روی مطابق با نیاز فعلی و توسعه سریع اقتصادی واجتماعی کشور نبوده و در نتیجه کیفیت آموزشی کشور نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار پایین تر است. مضافا اینکه سیستم آموزشی فعلی کشور چین عمدتا بر اصول تئوریک به عوض اصول عملی استوار می باشد. ممکن است دانش آموزان با تئوری های جبر و ریاضیات به خوبی آشنا باشند، اما این گونه تئوریها به برطرف سازی مشکلات اجرایی، منجر نمی گردد. از این روی، تغییر مواد آموزشی در جهت تطبیق با زندگی واقعی امروزی الزامی است.
6- پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاههای چین
وزارت آموزش چین به 356 دانشگاه و کالج مجوز داده است تا به پذیرش دانشجویان خارجی مبادرت نمایند. این دانشگاهها که از تسهیلات مناسب آموزشی برخوردار می باشند،مختار اند که به دانشجویان خارجی به زبان چینی و یا به زبان مادری دانشجوی پذیرفته شده آموزش دهند . این دانشگاهها همچنین از مجوز برقراری ارتباط با دانشگاهها و موسسات آموزشی خارجی در جهت ارتقاء سطح آموزشی خود برخوردار می باشند. وزارت آموزش چین نیز به صدور دستوراتی به این دانشگاهها درخصوص افزایش امکانات اقامتی دانشجویان خارجی در جهت پذیرش هر چه بیشتر دانشجویان مبادرت نموده است. در این گرد همایی که 1400 دانشجوی خارجی شاغل به تحصیل در برخی از دانشگاههای پکن حضور داشتند،تعداد300 دانشجوی خارجی از 60 کشور جهان به اجرای برنامه های فرهنگی کشور متبوع خود پرداختند. برای نخستین بار طی سال1950، کشورچین به پذیرش گروه 33 نفره دانشجویان خارجی از کشوهای اروپای شرقی مبادرت نمود. از آن زمان تا کنون بیش از 350 هزار دانشجوی خارجی از دانشگاهها ی چین فارغ التحصیل شده اند که 80 هزار فر از آنان از بورسیه تحصیلی کشورچین استفاده کرده و 370 هزار نفر نیز با هزینه شخصی به تحصیلات خود ادامه داده اند. از جمله پر طرف دارترین رشته ها
ی تحصیلی برای دانشجویان خارجی می توان به زبان چینی ، فرهنگ چین ،علوم پزشکی ، علوم مهندسی ، کشاورزی ، و سایر رشته های علوم انسانی اشاره نمود.
7-افزایش سرمایه گذاریهای علمی
کشور چین قصد دارد به منظور تشویق و ترغیب مبتکران و نوآوران و توسعه تحقیقات زیربنایی کشور، به افزایش سرمایه گذاری در زمینه های علمی مبادرت نماید. کمیته سرمایه گذاری علوم طبیعی دولت چین، ضمن اعلام این خبر افزود : کشورچین درصدد اجرای اقداماتی است تا از این طریق کلیه افرادی که از دیدگاههای متفاوت در زمینه های علمی برخوردار می باشند، به رقابت سالم با یگدیگر بپردازند. این کمیته امیدوار است در جریان این سرمایه گذاری ، دانشمندان به گسترش تحقیقات خود مبادرت نمایند. وزارت علوم و فنون چین نیز درصدد ارتقاء سطح تکنولوژی و علمی شرکتها و موسسات کوچک و متوسط کشور می باشد. طی سال 1999، کمیته مذکور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *