پایان نامه رایگان با موضوع محتوای آموزشی، بهبود یادگیری، مدارس متوسطه

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
در آموزش.
– آماده کردن محتوای آموزشی مناسب برای آموزش و یاد گیری مبتنی بر شبکه با توجه به نیاز مقطع پیش دبستانی.

پژوهش‌های انجام شده در خارج از ایران:
آندرو ای. فلاک یک بررسی بین‌المللی در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش در تز دکترای خود در 20 دسامبر 2003 انجام داده‌است. در این مطالعه آمده است که: گسترش مداوم فناوری باعث شده است وضعیتی به وجود بیاید که در آن عمل و سیاست تفاوتهای عمده‌ای با یکدیگر داشته‌باشد. ادبیات مربوط به گسترش فناوری و منطق استفاده از ICT در مدارس توجه خود را به اثربخشی و ارتقاء حرفه‌ای معلمان معطوف کرده‌است. الگوهای موجود توسعه در این حوزه گستره محدودی دارند و یا بر پایه فرضیه‌های بی‌اساس بنا شده‌اند.در این مطالعه برای بررسی رابطه بین سیاست، اجرا و الگوهای اساسی توسعه از یک رویکرد نظری مستدل استفاده شده‌است. این کار از طریق یک فرایند مقایسه سیاست، مشاوره با متخصصان حوزه مربوطه و مشاهدات مطالعه موردی صورت گرفته است. در روش شناسی این بررسی از یک رویکرد مطالعه موردی تطبیقی/ مقایسه‌ای در سطوح ملی، مدرسه و کلاس‌های درس استفاده شده‌است و موضوعاتی مانند ماهیت و فرایندهای توسعه برای سیاستگذاری در حوزه، اجرا و تحقق طرح کاربرد کامپیوتر در کلاس‌های درس، رشد حرفه‌ای و شغلی معلمان و مراحل توسعه از دیدگاه معلمان را مورد بررسی قرارداده‌است. داده‌های مربوط به تحقیق از نوامبر 1999 تا سپتامبر 2002 از کشورهای ایالات متحده امریکا، انگلستان، استونی و استرالیا جمع‌آوری شد.نتایج این بررسی حاکی از آن بود که رویکردهای برنامه آموزشی ICT برای دانش‌آموزان رابطه بسیار قوی و نزدیکی با مرحله‌ای از توسعه دارد که بر تلفیق ICT در برنامه‌های آموزشی موجود و فعالیت‌های کلاسی موجود تأکید می‌کند. همچنین بین سیاست‌های مشترک برای آموزش معلمان و پیامدهای یادگیری دانش‌آموزان و نیز بین سیاست و اجرای آن در کلاس رابطه ضعیفی مشاهده شد. این بررسی تائیدی بر این نکته بود که دانش‌آموزان به طور کلی در خارج از مدرسه دسترسی بهتر و بیشتری به کامپیوتر دارند تا در داخل مدرسه و این موقعیتی است که سیاست‌های آموزشی معمولاً آن را نادیده می‌گیرند. همچنین مشاهده می‌شود که متخصصان این حوزه استفاده روزافزون از نرم‌افزار Office را به عنوان یک رویکرد ابزاری قدیمی تلقی کرده و از ICT به عنوان یک محرک جهت ایجاد تغییرات اساسی در نظام اساسی مدرسه یاد می‌کنند. مشاهدات انجام شده در مدرسه و کلاس‌های درس تائید کردند که فعالیت‌های مدارس کاربردهای ICT را شامل می‌شود.
از این یافته‌ها یک الگوی کلی احتمالی مراحل توسعه بدست آمد. این الگو از سه مرحله تشکیل شده‌است: در مرحله اول (مرحله مقدماتی) دانش‌آموزان ابتدا در مدرسه از کامپیوتر استفاده می‌کنند و فناوری‌های ارتباطات به صورت یک درس انتخابی تبدیل می‌شود، مرحله دوم (مرحله تلفیقی) از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای افزایش فرصت‌های یادگیری در کلیه زمینه‌های درسی برنامه آموزشی سنتی استفاده می‌شود و در مرحله سوم (مرحله تبدیل) برنامه‌آموزشی به طور آشکار موضوعات مورد مطالعه را (که بدون فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات وجود نداشتند) در برمی‌گیرد و در ادامه تحصیل برای بیشتر دانش‌آموزان با الگوی سنتی تدریس گروهی تناسب ندارد.
پریسبر53 (2003) به بررسی موانع به کارگیری اینترنت در مدارس پرداخته که بصورت درصدی موانع بر سر راه گسترش به کارگیری اینترنت را ذکر کرده‌است که در جدول زیر می‌آید:
جدول 2-5) موانع به کارگیری اینترنت در مدارس برحسب درصد
مــانـع
درصد
وقت‌گیر
4/65
غیرمنعطف بودن برنامه زمانی
00/54
تأمین اعتبار ناکافی
7/41
دسترسی به اینترنت با سرعت کم
8/40
حجم زیاد اطلاعات
3/39
پشتیبانی تکنیکی ناکافی
37
تعداد رایانه
36
مسائل اخلاقی
1/34
در سال 2004 رزچلی و همکارانش54 در مقاله با عنوان«تغییر شیوه و مطالبی که کودکان در مدرسه با فناوری های مبتنی بر رایانه می آموزند » به بررسی راههای گوناگون بهبود یادگیری دانش آموزان از طریق فناوری رایانه ای ، پرداخته اند. در این مقاله ضمن اشاره به مطالعاتی که در زمینه اثر بخشی فناوری انجام شده نشان می دهد ، یادگیری زمانی اثر بخش است که چهار ویژگی اساسی زیر وجود داشته باشد.
1) حضور فعال : پژوهش انجام شده در رابطه با یادگیری نشان داده است که بهترین شکل یا درگیری زمانی رخ می دهد که دانش آموزان با ترکیب ، تجربه ، تفسیر وتعامل ساختاربندی شده با معلمان و هم سالان خود به ساخت فعال دانش می پردازند.
2) یادگیری از طریق شرکت در گروهها :وقتی دانش آموزان بطور گروهی یاد می گیرند از طریق بحث و گفتگو تفکر خود را هویدا می سازند و در این رابطه فناورهای شبکه ای و ارتباطی می توانند دانش آموزان را به انجام مکالماتی که شناخت آنها را نسبت به درس افزایش میدهد ، تشویق کنند.طبق پژوهش های انجام شده دانش آموزانی که در شبکه یادگیری رایانه ای شرکت می کنند ، انگیزه بیشتر،شناخت عمیق تر مفاهیم و تمایل بیشتر برای رویارویی با پرسشهای را از خود نشان می دهند.
3) یادگیری از طریق تعامل و بازخورد های فراوان: پژوهشهای انجام شده نشان می دهند که اگر یادگیری یادگیرندگان فرصتهای بسیاری برای بکارگیری آنچه فراگرفته اند داشته باشند و بازخورد های لازم را خیلی فوری دریافت کنند بر سرعت
یادگیری به مقدار زیادی افزوده می شود.
4) یادگیری از طریق ارتباط با دنیای واقعی: پژوهشهای نشان میدهند که دانش آموزان اغلب نمی تتواند آنچه را که در محیط مدرسه فرا می گیرند را برای حل مشکلات خود در دنیای واقعی به کار گیرند.برای توسعه این نوع توانایی در دانش آموزان باید به آنها مفاهیم ریشه ای را آموخت و تنها به حقایق سطحی بسنده نکرد در این رابطه فناوری دانش آموزان را قادر می سازد تا مفاهیم را در محیطهای مختلف زندگی واقعی بکار گیرند و در نتیجه بتوانند به اطلاعات دنیا ی واقعی دسترسی داشته و با حرفه ها و پروژه های مختلف کار کنند(رزچلی و همکاران،2004).
لای و پرات55 (2004) پژوهشی تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس متوسطه و نقش هماهنگ‌سازان ICT را گزارش نموده‌اند این پژوهش تغییر محیط مدیریت مدارس را برای استفاده بهتر از فناوری اطلاعات لازم می‌داند و برای مسئول ICT مدرسه وظایف زیر را برشمارد که عبارتنداز:
– حمایت فنی
– برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلندمدت
– بهره‌گیری از ICT
– کمک به معلمان برای توسعه موضوعات درسی و طرح درس‌ها
– فراهم‌سازی توسعه حرفه‌ای معلمان
– مدیریت سخت‌افزار و نرم‌افزار
– حمایت دانش‌آموزان
– سنجش برنامه ICT و یادگیری متخصصانه (لای و پرات، 2004).

مقدمه:
در این فصل به اطلاعاتی از قبیل روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری ومنابع وابزار گردآوری اطلاعات اشاره شده و هر کدام به صورت مختصر توضیح داده شده اند . هر یک از روش های تحقیق مزایا و معایب خاص خود را دارد . روش های تحقیق همانند ابزارهای متفاوت در جعبه ابزار تحقیق هستند . همه تحقیق ها در قالب مدل ها, الگوها و پاردایم های قابل قبول زمینه مورد تحقیق انجام می شوند.روش تحقیق مناسب مطالعه، با توجه دقیق به سؤالات تحقیق و روش قابل استفاده ای که سؤالات می توانند با آن مطالعه شوند ، شکل می گیرد ( کاظمی ، 1379) .
– روش تحقیق :
روش تحقیق در این پژوهش, توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه ای است و بر روش یکی از برجسته ترین محققان تعلیم و تربیت تطبیقی به نام «جورج.زد.اف. بردی56» استوار است .
این روش شامل چهار مرحله است :
الف) مرحله ی توصیف57 ب) مرحله ی تفسیر58 ج) مرحله ی هم جواری59 د) مرحله ی مقایسه60 (آقازاده , 1385).
الف)مرحله ی توصیف:
در این مرحله به اعتقاد بردی پژوهشگر باید به توصیف نمودها و پدیده های مورد تحقیق براساس شواهد واطلاعاتی که از منابع مختلف چه از طریق مشاهده مستقیم و چه از طریق مطالعه اسناد و گزارشات دیگران به دست آورده بپردازد. به عقیده بردی مرحله توصیف مرحله یادداشت برداری و تدارک یافته های کافی برای نقادی از آنها در مرحله بعدی است.
ب)مرحله ی تفسیر:
این مرحله شامل واررسی اطلاعاتی است که در مرحله اول پژوهشگر به توصیف آن پرداخته است . تحلیل اطلاعات به اعتقاد بردی بایستی مبتنی بر اصول و شیوه های مرسوم در علوم اجتماعی باشد.
ج)مرحله ی همجواری:
طی این مرحله اطلاعاتی را که در مراحل اولیه بررسی شده اند , طبقه بندی شده و پهلوی هم قرار می گیرند و چهارچوبی فراهم می شود که راه را برای مرحله بعدی , یعنی مقایسه تشابهات و تفاوت های پدیده مورد تحقیق , هموار می سازد.
د) مرحله ی مقایسه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *