دانلود پایان نامه

سازگاری قطعیت نتایج درجه پایداری با قصد خرید اینترنتی اثر تعدیل کننده دارد
۶
رویکرد چند بعدی به تحلیل عوامل مرتبط با شکل گیری اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک
راضیه یکه خانی
۱۳۸۹
به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی
پیمایشی
نتایج نشان داده که از بین سازه های تاثیرگذار بر اعتماد،صداقت،تعهدو شخصیت از جایگاه ویژه ای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره(۲-۲۴)، داد[۱].، هیدرودینامیک، (۱S)
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید