دانلود پایان نامه

شرکتی و زیر ساختی پذیرفته شد و عوامل فردی رد شد
۲ – حبیب ا.. جوانمردو علی اکبر سلطان زاده (۱۳۸۸) پژوهشی تحت عنوان بررسی ویژگیهای برند اینترنتی و وب سایتهاوتاثیر آن بر اعتماد و وفاداری انجام دادند که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -پیمایشی است و یافته های تحقیق نشان می دهداز ویژگی های وب سایتها و برند اینترنتی موثر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان د-، اختلال:، ،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید