پایان نامه رایگان درباره مزیت نسبی

نگرش و وفاداری نگرش بر وفاداری رفتاری به برند اثر دارد اما سادگی برند به وفاداری نگرش اثر ندارد
۵
بررسی اثر تعدیل کننده
جنسیت بر نیت خرید اینترنتی
منیژه قره چه
محمد مقدسی
سید حمید رضا عظیمی
۱۳۹۱
به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی
همبستگی
نتایج نشان داد جنسیت در مدل پذیرش نوآوری روی رابطه مزیت نسبی درک شده قابلیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *