دانلود پایان نامه

باشد
۳
الگوی شناسایی عوامل موثر بر فرایند شکل گیری وفاداری مشتریان فروشگاههای الکترونیکی
میر علی سید نقوی
غدیر شکیبا جمال آباد
۱۳۹۱
به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی
پیمایشی
نتایج آماری نشان می دهد اعتماد و رضایت الکترونیکی تاثیر مثبت و قابل قبولی بر وفاداری دارند همچنین شاخص کیفیت اطلاعات نیز تاثیر مثبت بر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان ابهاماتی، (اسکات، لز، جمالفر،۱۳۸۴).
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید