دانلود پایان نامه ارشد درباره بهره بردار، چشم انداز، اطلاعات مربوط

بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
1-1- بیان مسئله 5
1-2-ضرورت انجام تحقیق 6
1-3-اهداف تحقیق 6
1-4-سوالات تحقیق 7
1-5- فرضیات تحقیق 7
1-6- پیشینه تحقیق 7
1-7- نوع تحقیق 8
1-8- روش تحقیق 8
1-9-محیط پژوهش 8
1-10- متغیرها 9
1-11- روش جمع آوری اطلاعات 9
1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 9
1-13- تنگناها و محدودیت های تحقیق 9
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
2-1-گردش گری 10
2-2-گردش‌گر 11
2-2-1-تعریف گردش گر از نظر سازمان ملل : 12
2-3-انواع گردش گر 13
2- 4- انواع گردش گری 14
2-4-1-‌گردش گری فرهنگی- تاریخی 14
2-4- 2-گردش گری ماجراجویانه 14
2-4- 3-گردش گری ورزشی 15
2-4- 4- گردش گری درمانی 15
2-4- 5- گردش گری انبوه یا تفریحی 16
2-4- 6-‌گردش گری نوستالژیک 16
2-4- 7-‌گردش گری روستایی 17
2-4- 8-‌گردش گری قومی 17
2-4- 9- گردش گری شهری 18
2-4- 10- گردش گری مبتنی بر کسب و کار 18
2-4- 11-‌گردش گری مذهبی 19
2-4- 12- گردش گری مبتنی بر روی دادها 20
2-4- 13-‌طبیعت گردی 20
2-4- 14- گردش گری برای دیدار بستگان 20
2-5-‌تاریخچه گردش گری 21
2-6-منابع و جاذبه‌های گردش گری 24
2-7-گردش‌گری و آثار آن 24
2-7-1- آثار اقتصادی جهان گردی 24
2-7-2- آثار اجتماعی و فرهنگی 25
2-7-3- آثار محیطی 28
2-8-نظریه‌های مختلف در خصوص‌گردش گری 29
2-8-1-نظریه کرامپتون 31
2-8-2-نظریه اشمیت هاوزر 32
2-8-3-نظریه‌های اوپی دیک، ‌‌‌وان وین و ورهالن 32
2-8-4-نظریه‌های کوهن 32
2-8-5-نظریه‌ پلاگ 33
2-9- مدیریت گردش گری 34
2-10- برنامه ریزی 40
2-11-واژگان فنی برنامه ریزی جهان گردی و مراجع 42
2-1-1- هدف علمی(objective) 42
2-11-2 – خط مشی(pllicy) 42
2-11-3- برنامه (plan) 42
2-11-4- راهبرد 42
2-12- ویژگی‌های برنامه ریزی 42
2-13- انواع برنامه ریزی 43
2-13-1- انواع برنامه ریزی از نظر مدت زمان اجرا 43
2-13-2- انواع برنامه ریزی از نظر وسعت اجرا 43
2-13-3- انواع برنامه ریزی از نظر هدف 43
2-13-4- انواع برنامه ریزی از نظر سطوح مکانی 43
2-13-5- انواع دیگر 44
2-14-اهمیت برنامه ریزی جهان گردی 44
2-15-سطوح و انواع برنامه ریزی جهان گردی 45
2-15-1-سطح بین الملل 45
2-15-2-سطح ملی 45
2-15-3-سطح منطقه ای 46
2-16- اکوتوریسم‌ 46
2-17-توریسم ورزشی 47
2-17-1- رفتینگ ( قایقرانی در امواج خروشان) 48
2-17-2-جذابیت و مخاطرات رفتینگ 51
2-17-3- شرایط سنی رفتیگ 52
2-18- تاریخچه رفتیگ در جهان 53
2-19-پیشینه فعالیت های رفتینگ در ایران 54
2-20- گردش گری مبتنی بر آب 54
2-20-1- آب و گردش گری تفریحی ورزشی 54
2-20-2- آب و گردش گری سلامت 55
2-20-3- گردش گری سلامت و چشمه های آب معدنی 56
فصل سوم : معرفی منطقه مورد مطالعه
3-1-جغرافیای طبیعی استان چهارمحال و بختیاری 58
3-1-1- موقعیت جغرافیایی 58
3-2- ناهمواری ها 61
3-2-1- زمین شناسی عمومی 61
3-2-2- شیب ها 63
3-3-بررسی برخی متغیر های اقلیمی 63
3-3-1-رژیم بادی 64
3-3-2- رطوبت هوا 64
3-3-3- رژیم بارشی 65
3-3-4-رژیم دمایی 68
3-3-5-پوشش ابری و ساعات آفتابی 68
3-3-6-پوشش گیاهی 69
3-3-7-حیات وحش 70
3-3-7-1-گونه های نادر گیاهی و جانوری 70
3-4-منابع آبی 72
3-5-جغرافیای انسانی استان چهارمحال و بختیاری 76
3-5-1-جمعیت 76
3-5-2-آموزش 77
3-5-3- مهاجرت 77
3-5-4- خانه بهداشت 80
3-6-جغرافیای اقتصادی 81
3-6-1-نیروی انسانی و اشتغال بیکاری 81
3-6-2- توزیع شاغلان در زیربخش های اقتصادی 82
3-6-3- کشاورزی 83
3-6-4-دام داری 84
3-6-5-صنعت 84
3-7-ویژگی های فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری 84
3-7-1- زبان 87
3-7-2-آداب و رسوم 88
3-7-3-شب یلدا بختیاری 88
3-7-4- جاذبه های فرهنگی استان 89
3-7-4-1- پوشاک زنان بختیاری 90
3-7-4-2- پوشاک مردان بختیاری 90
3-7-5- عشایر استان چهارمحال و بختیاری 92
3-8- صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری 93
3-8-1- تولیدات ویژه 94
9-3- جاذبه های طبیعی اکوتوریسمی استان چهارمحال و بختیاری 97
3-9-1- دشت لاله های واژگون 97
3-9-2-آبشار دره عشق 98
3-9-3- آبشار آتشگاه 99
3-9-4- آبشار تونل کوهرنگ 100
3-9-5- غار یخی چما 100
3-9-6- غار سراب 100
3-9-7- پیر غار 100
3-9-8- غار منج 101
3-9-9- غار خراجی 101
3-10- دریاچه ها و تالاب ها 101
3-10-1- تالاب چغاخور 102
3-10-2- تالاب دهنو 102
3-10-3- تالاب گندمان 102
3-10-4- تالاب سولگان 102
3-10-5- رودخانه بازفت 103
3-10-6- رودخانه کارون 103
3-10-7- رودخانه زاینده رود 104
3-11-پیست اسکی چلگرد 104
3-12- چشمه های استان 105
3-12-1- چشمه دیمه 105
3-12- 2- چشمه کوهرنگ 105
3-12- 3- چشمه برم 106
3-12- 4- چشمه های مولا و سرداب 106
3-12- 5- چشمه سیاسرد 106
3-13- مناطق حفاظت شده 107
3-13- 1- تنگ صیاد 107
3-13- 2- منطقه حفاظت شده سبزکوه 107
13-14-ویژگیهای تاریخی استان 108
3-15- جاذبه های تاریخی و مذهبی 108
3-15-1- اماکن مذهبی 108
3-15-2- بناهای عام المنفعه 109
3-15-3- پل زمانخان 109
3-15-4- قلعه دزک 109
3-15-5- قلعه سردار اسعد بختیاری 110
3-15-6- خانه آزاده چالشتر 110
3-15-7- خانه ستوده چالشتر 110
3-15-8- سنگ نوشته های مشروطیت 110
3-15-9- اطاق سنگی های جونقان 111
3-15-10- شیر سنگی بختیاری ها 111
3-15-11- بردگوری ها 111
3-15-12-مسجد اتابکان 112
3-16- موقعیت جغرافیایی منطقه سامان 112
3-16-1-ویژگی های اقلیمی شهر سامان 113
3-16-2- دمای هوا 114
3-16-3- روزهای یخبندان 114
3-16-4- بارش 115
3-16-5-باد 115
3-17-منابع عمده آبی 115
3-17-1-آب های سطحی 115
3-17-2- آب های زیر زمینی 115
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- بررسی توان اکولوژیکی منطقه در زمینه ی گردش گری 118
4-2- پتانسیل های موجود در منطقه سامان 119
4-3- زمینه های فرهنگی- تاریخی 120
4-4- روش بیکر 123
4-5- فرآیند مدیریت راهبردی 128
4-6- تدوین چشم انداز، ‌‌‌مأموریت، ‌‌‌اهداف و راهبردهای کلان منطقه سامان 128
4-7- مرحله صفر 129
4-7-1-تعیین چشم انداز شهر سامان 129
4-7-2- تعیین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین راهبردهای کلان 130
4-7-2-1- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (‌E‌ F‌E) 130
4-7-2-2- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) 132
4-8- مرحله مقایسه 133
4-8-1-تشکیل ماتریس تهدیدات، ‌‌‌فرصتها، ‌‌‌نقاط قوت و ضعفها (SWOT) 133
4-8-2- تشکیل ماتریس داخلی و خارجی(IE) 134
4-9- مرحله تصمیم گیری 135
4-9-1- ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) 136
10-4- گزارش بازدید و بررسی های میدانی از منطقه سامان 149
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1-آزمون فرضیات 151
5-2- برنامه ها و نتیجه گیری 157
5-3- مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی -اجتماعی – فرهنگی منطقه 159
5-3-1- مدیریت و برنامه ریزی توسعه ی گردش گری 160
5-3-2- مدیریت و برنامه ریزی توسعه و ارتقاء محیط زیست منطقه 160
5-3-3- مدیریت و برنامه ریزی توسعه ی کالبدی – فضایی منطقه 162
5-4- پیشنهادات 162
منابع فارسی 164
منابع انگلیسی 167
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 2-1 منابع و جاذبه‌های عمده گردش گری 24
جدول شماره 2-2 آثار اقتصادی جهان‌گردی 25
جدول شماره 3-2آثار فرهنگی ـ اجتماعی گردش‌گری 26
جدول شماره 4-2 آثار محیطی جهان‌گردی 29
جدول شماره 2-5 تقسیم‌بندی کوهن از گردش گران 33
جدول شمار3-1 مشخصات عمومی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری بر اساس تقسیمات کشوری – سال 1389 59
جدول شماره 3-2انواع شیب 63
جدول‌3-3گونه های مختلف جانوری 70
جدول3-4 انواع پرندگان وتعداد گونه های آن در استان چهار محال وبختیاری 71
جدول شماره 3-5حوزه های آبریز موجود در استان 73
جدول شماره3-6 منابع آب استان چهارمحال و بختیاری (اطلاعات مربوط به سال 1384) 74
جدول شماره3-7جمعیت بر حسب جنس و سن آبان 1385 76
جدول شماره3-8جمعیت شهری و روستایی (نفر)سال 85 77
جدول 3-9 مهاجران خارج شده و وارد شده به هر یک از استانهای کشور طی سال هال 85-1375 78
جدول 3-10مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری طی 10 سال گذشته برحسب سن و آخرین محل اقامت 79
جدول شماره3-11 تعداد خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش آنها 1389 80
جدول شماره3-12 توزیع جمعیت فعال و غیر فعال در بخش اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری سال1385 81
جدول شماره3-13 توزیع شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروه های عمده فعالیت استان چهارمحال و بختیاری 82
جدول شماره3-14‌بهره برداری های کشاورزی سرشماری شده بر حسب نوع بهره بردار:1382 83 نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
جدول شماره 3-15 بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع فعالیت : 1382 83
جدول شماره 3-16‌مساحت اراضی کشاورزی، ‌‌‌بهره برداری های با زمین‌برحسب وسعت‌1382 84
جدول شماره 3-17 تعداد بهره برداری و دام استان چهارمحال و بختیاری :1382 84
جدول شماره 3-18 تعداد کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت‌، ‌‌‌طبقات کارکن‌ 85
جدول شماره 3-19‌تعداد کارگاه های صنعتی خصوصی‌دارای 10 نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت‌، ‌‌‌طبقات… 85
جدول شماره 3-20تعداد کارگاه های صنعتی عمومی‌دارای 10 نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت‌، ‌‌‌طبقات… 85
جدول شماره3-21 میزان بهره برداری از آب های زیر زمینی 115
جدول شماره4-1 جاذبه های گردش گری منطقه سامان 120
جدول شماره 4-2تقویم گردش‌گری منطقه سامان 121
جدول شماره 4-3درجه بندی ضرایب آسایش منطقه نمونه گردش گری سامان 122
جدول شماره4-4مشخصات جغرافیای ایستگاه سامان 123
جدول شماره 4-5 درجات قدرت خنک کنندگی محیط و آستانه های بیوکلیمایی برحسب بررسی بیکر 124
جدول شماره4-6 شاخص بیکر منطقه سامان سال 1385 125
جدول شماره 4-7 شاخص بیکر منطقه سامان سال 1386 125
جدول شماره4-8 شاخص بیکر منطقه سامان سال 1387 126
جدول شماره4-9 شاخص بیکر منطقه سامان سال1388 126
جدول شماره4-10 شاخص بیکر منطقه سامان 1389 127
جدول شماره4-11شاخص بیکر منطقه سامان 1390 127
جدول شماره 4-12 مراحل برنامهریزی راهبردی 129
جدول شماره 4-13ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی (QSPM) 137
جدول4-14 ‌نظام تحلیل و ارزیابی جاذبه های گردش گری دراستان چهارمحال و بختیاری برپایه مدل SWOT 140
جدول4-15‌نظام تحلیل وارزیابی جاذبه های گردش گری دراستان چهارمحال و بختیاری برپایه مدل SWOT 141
جدول4-16 ‌نظام تحلیل وارزیابی جاذبه های گردش گری دراستان چهارمحال وبختیاری برپایه مدلSWOT 141
جدول4-17نظام تحلیل وارزیابی جاذبه های گردش‌گری در استان چهارمحال و بختیاری برپایه مدل SWOT 142
جدول شماره‌4-18تحلیل نقاط قوت و ضعف،‌‌‌ فرصت ها و محدودیت ها در منطقه سامان 143
جدول شماره 4-19 استنتاج مربوط به امکانات محدودیت ها،‌‌‌ فرصت هاو تهدیدهای قانونی-حقوقی و اداری 145
حدول شماره4-20 استنتاجهای مربوط به امکانات، ‌‌‌محدودیتها، ‌‌‌فرصتها و تهدیدهای کالبدی و فضایی 146
‌جدول شماره4-21 ‌استنتاجهای مربوط به امکانات، ‌‌‌محدودیتها، ‌‌‌فرصتها و تهدیدهای محیطی و زیست محیطی 146
جدول شماره 4-22 استنتاجهای مربوط به امکانات، ‌‌‌محدودیتها،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *