منبع پایان نامه درمورد افغانستان، امام رضا (ع)، صوره الارض، آداب و رسوم

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

ترکیب نژادی و قومی مردم بامیان 22
زبان مردم بامیان 25
ج. جغرافیای طبیعی 26
ج/1. کوههای ولایت بامیان 26
کوتل ها(گردنه ها) 27
ج/2 . آب ها 28
چشمه های معروف: 31
چشمه های آب گرم 33
ج/3 . معادن 35
ه . جغرافیای سیاسی بامیان 36
د. جغرافیای انسانی 42
و. جغرافیای اقتصادی بامیان 47
2. پیشینه تشیع و گونه های تشیع 49
الف. پیشینه تشیع 49
ب. گونه های تشیع 50
سطوح شیعه 54
2. ورود اسلام به بامیان 54
3.زمینه های گسترش تشیع در بامیان 56
الف. دوری از مرکز خلافت 56
ب. مظلومیت اهل بیت (علیهم السلام) و شیعیان 57
ج. عدالت خواهی و مساوات طلبی اهل‌بیت (ع) 59
د. جایگاه اهل بیت (ع) در قرآن و روایات 60
نتیجه فصل اول 64
فصل دوم : زمان و چگونگی ورود تشیع به بامیان و عوامل گسترش آن 65
1. زمان ورودتشیع و نقش صحابه و تابعین 66
2.نقش علمای شیعه و علمای معتدل سنی در گسترش تشیع 72
قیام شیعیان 74
داعیان اسماعیلی 75
3. نقش ائمه و علویان در گسترش تشیع 77
الف . امام رضا (ع) 77
ب . علویان 79
4. نقش شعراء و صوفیه 83
6. نقش حکومتها در گسترش تشیع در بامیان 85
نتایج: 117
فصل سوم: پراکندگی و سیر تحول وضعیت سیاسی و اقتصادی وفرهنگی شیعیان بامیان 118
الف. پراکندگی جغرافیایی شیعیان بامیان 119
پراکندگی شیعیان قرن اول تا قرن هفتم 120
ب : سیر تحول وضعیت سیاسی و اقتصادی وفرهنگی شیعیان بامیان 122
1. سیر تحول وضعیت سیاسی شیعیان 122
الف. حاکمان (بامیان) و تعامل آنها با شیعیان 123
2. سیر تحول وضعیت فرهنگی 131
مراکز فرهنگی و هنری 138
وضعیت علمی 141
3. سیر تحول وضعیت اقتصادی 147
نتیجه گیری فصل سوم 153
نتیجه‌گیری پایانی 155
منابع تحقیق 158

مقدمه:
) طرح تحقیق(

موضوع اجمالی رساله «تاریخ تشیع در بامیان (زمان ورود و عوامل گسترش و وضعیت تشیع از آغاز تا دوران معاصر» است.
تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق
در تبیین و تعریف مسئله تحقیق گفتنی است که، قرنهاست که بامیان یکی از مراکز عمده شیعیان افغانستان است ودر دهه های اخیر به عنوان مرکزفرهنگی و سیاسی شیعیان افغانستان مطرح شده است، این در حالی است که کشور ایران و از جمله خراسان بزرگ و منطقه بامیان توسط لشکر خلفا فتح گردیده و چهره غالب این مناطق طی سده های نخست اسلامی، چهره ای سنی بوده و بزرگترین علمای اهل سنت از این مناطق برخاسته اند. با توجه به این وضعیت دغدغه و مسئله نگارنده این است که در چنین فضایی تشیع در چه زمانی و چگونه وارد منطقه بامیان گردیده، عوامل گسترش آن چه بوده و شیعیان در طی دوره اسلامی از آغاز تا دوره معاصر چه وضعیتی و داشته و چه نوساناتی را پشت سر گذاشته اند. لازم به یاد آوری است که، برخی از مخالفان مکتب اهل بیت ادعا دارند، مردم بامیان در قرنهای میانی دوره اسلامی، یعنی عصر مغول وارد این منطقه شده و در همین زمان به تشیع گرویده اند.از این رو سوال اصلی تحقیق این است که: حقیقتاً، چه زمانی، تشیع وارد منطقه بامیان گردیده، عومل گسترش تشیع در این سرزمین چه بوده و شیعیان از آغاز تا دوران معاصر، از نظر فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و پراکندگی جغرافیایی چه اضاع وشرایطی را از سر گذرانده اند؟
سوالهای فرعی تحقیق
1.چگونه و در چه زمانی تشیع وارد بامیان شده است؟
2. عوامل گسترش تشیع در بامیان کدام است ؟
3. پراکندگی جغرافیایی شیعیان در منطقه بامیان ، از آغاز تا دوران معاصر چگونه بوده است ؟
4. سیر تحول وضعیت سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی شیعیان بامیان ، چگونه بوده است ؟
سابقه و ضرورت
الف. سابقه
1-کتاب تاریخ تشیع در افغانستان، نوشته حجه الاسلام دکتر ناصری، که درباره بامیان اشاراتی گذرا داشته است.
2-کتاب بامیان در دو قرن اخیر نوشته گلشاد حیدری که، فقط درباره بامیان در دو قرن اخیر پرداخته است و در بقیه دوران و زمان ها درباره بامیان نپرداخته است.
3-کتاب سیاست و حکومت در بامیان (معاصر) نوشته جمعی از نویسندگان، این اثر همانگونه که از نام آن پیدا است در خصوص مسائل سیاسی آن هم در دوران معاصر، پژوهش نموده است.
4-کتاب پیشینه تاریخی و آثار باستانی بامیان نوشته جمعی از نویسندگان، که فقط درباره آثار باستانی موجود در بامیان پرداخته است.
5- تاریخ تحولات بامیان پایان نامه ای است نوشته سلطان میر سلطان (از آغاز تا حمله مغول) که درباره همه تحولات بامیان پرداخته است و محدود به دوره ورود اسلام تا حمله مغول است در حالی که تحقیق مورد نظر ما فقط مربوط به تاریخ تشیع در بامیان است و در دوره زمانی آغاز تا دوران معاصر است. گرچه برخی از موارد مانند تاریخ ورود اسلام و تشیع در بامیان آمده است ولی ما در اینجا نظریه های معتبرتر و مستندتر را با دلیل محکم تر آورده ایم و تاریخ تشیع در بامیان را به طور مفصل بیان کردیم .
6- کتاب ارزشمند سراج التواریخ نوشته کاتب هزاره که درباره وقایع دوران عبدالرحمن است که درباره شیعیان بامیان نیز مطالب ارزشمندی بیان شده‎است.
7- پایان نامه تاریخ تشیع در خراسان بزرگ نوشته حسن احمدی نژاد که درباره بامیان فقط اشاره‌ای گذرا کرده است و چند سطری را درباره بامیان نوشته است.
8- شیعیان افغانستان نوشته محمد عزیز بختیاری به شیعیان بامیان کمتر پرداخته است و در ضمن بیشتر به احوالات و آداب و رسوم دوران معاصر شیعیان پرداخته است.
9-کتاب شیعیا
ن افغانستان نوشته وحید بینش و محمد حسین خلوصی و فاروق انصاری که در این مورد نیز به تاریخ تشیع در بامیان به طور مفصل اشاره نشده است و فقط گاهی به تشیع در دوران معاصر در بامیان اشاره هایی شده است و این کتاب بیشتر به وضعیت شیعیان در دوران معاصر پرداخته است.
10-کتاب بامیان سرزمین شگفتی‌ها نوشته کاظم یزدانی که اشاره کوتاهی به ورود اسلام به بامیان کرده است و بیشتر به جاهای دیدنی بامیان پرداخته است.
11-تحولات سیاسی -اجتماعی بامیان نوشته قربانعلی عرفانی که در این کتاب بیشترتحولات معاصر مخصوصاً به قیام مردم علیه رژیم کمونیستی دربامیان پرداخته است.
13. آثار عتیقه بامیان در هزارستان نوشته مسیو گدار و خانم گدار و پروفسور هاکن که فقط به آثار باستانی بامیان پرداخته است.
مجموع آثار تحقیقی فوق به چندان به مسئله این تحقیق نپرداخته و پاسخ به سؤال اصلی این رساله را نمیدهد.
ب- ضرورت
باتوجه به تبلیغاتی که علیه هویت شیعیان افغانستان، مخصوصا شیعیان بامیان مطرح است که ادعا می شود که، شیعیان چه از نظر قومی و نژادی و چه از نظر فرهنگی قدمت چندانی در افغانستان و در بامیان ندارند. برای دفاع علمی و مستند از هویت واصالت فرهنگی شیعیان و همچنین برای آگاهی جوانان جامعه شیعه افغانستان مخصوصا بامیان از سویی، و درس پندگیری از فراز نشیب های تاریخ گذشته خود از سوی دیگر این تحقیق ضروری می باشد.
فرضیه های تحقیق
1. تشیع در عصر خلافت امام علی (ع) و بوسیله آل شنسب وارد منطقه بامیان شده است .
2. در گسترش تشیع در بامیان عوامل متعددی نقش داشته است که اهم آنها عبارتند از: زمامداران شیعی، علویان و ائمه، علماء شیعه، صوفیه، شعراء ، قبایل و خاندان ها
3. بنظرمی‎رسد که حضور تشیع در منطقه بامیان ، روندی رو به رشد داشته است بطوری که مقارن حمله مغول اکثریت قاطع مردم این منطقه شیعه بوده است و همین وضعیت پس ازآن نیز تاکنون ادامه یافته است.
4. بنظر می رسد که، شیعیان بامیان از نظر سیاسی تا پیش از حاکمیت غزنویان شرایط مناسبی داشته اند واز آن پس تا حمله مغول این وضعیت تحت تاثیر حاکمیت دولتهای سنی متعصبی چون غزنویان و سلجوقیان دارای نوسان بوده است و از آن پس ، تا دوره روی کار آمدن دولتهای سنی پشتون از نظر سیاسی شیعیان بامیان، مشکل حادی نداشته اند.
از نظر فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی بنظر میرسد که ، شیعیان بامیان ، با توجه به وضعیت اقلیمی منطقه، از نوعی درونگرایی و استقلال و خوداتکایی برخوردار بوده اند و این وضعیت کم و بیش در همه دورانها استمرار داشته است . جزاین که از نظر فرهنگی بنظر میرسد که تا پیش از حمله مغول مذهب اسماعیلی در بامیان، همانند سایر قلمرو آل شنسب رواج قابل توجهی داشت؛ اما پس از حمله مغول و تضعیف اسماعیلیه در خراسان و ایران ، شیعیان بامیان به تدریج ، کاملا به تشیع اثنی عشری گرایش یافتند.
هدف تحقیق
اهم اهداف این تحقیق عبارت است از:
1.حفظ و دفاع مستند و علمی از اصالت و هویت مذهبی اصیل شیعیان بامیان.
2. ارائه پاسخ علمی مستند به شبهات مخالفان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) نسبت به پیشینه تشیع در این منطقه.
جنبه نو آوری تحقیق:
تبیین پیشینه تشیع در بامیان و استقصای عوامل مؤثر گسترش تشیع در این منطقه و نیز تبیین سیر تحول وضعیت شیعیان در ابعاد مختلف از آغاز تا دوران معاصر.
روش تحقیق
با توجه به موضوع و مسئله تحقیق، روش تحقیق در این رساله « توصیفی و تحلیلی» است.
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
روش و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای است. البته برای بررسی میتوان از روش میدانی نیز کمک گرفت؛ لیکن مسئله تحقیق در این رساله به علت ضیق وقت و کمبودامکانات صرفا پژوهش کتابخانه ای انجام خواهد شد و با مراجعه به منابع دست اول و نیز بررسی و نقد نظریه های محققان متأخر این پژوهش انجام خواهد شد.
ساماندهی تحقیق
باتوجه به ابعاد مسئله تحقیق و سؤالهای فرعی آن، سرفصلهای تحقیق به صورت زیر ساماندهی شده است.
(موضوع ومسئله تحقیق، سوال اصلی و سوالات فرعی، فرضیه ها، پیشینه و ضرورت تحقیق، اهداف، منابع و تعریف واژه ها)
فصل اول: مباحث مقدماتی
1. جغرافیای تاریخی بامیان(وجه تسمیه بامیان، محدوده جغرافیایی بامیان، جغرافیای طبیعی بامیان، جغرافیای سیاسی بامیان، جغرافیای انسانی بامیان، جغرافیای اقتصادی بامیان)
1. ورود اسلام به بامیان
2. زمینه گسترش تشیع در بامیان
فصل دوم: زمان و چگونگی ورود تشیع به بامیان و عوامل گسترش آن
1. زمان ورود تشیع و نقش صحابه و تابعین
2. نقش حکومتها در گسترش تشیع
3. نقش ائمه و علویان در گسترش تشیع
4. نقش علماءشیعه و علماء معتدل سنی در گسترش شیعه
5. نقش شعرا در گسترش تشیع
فصل سوم: پراکندگی جغرافیایی شیعیان بامیان و سیر تحول وضعیت شیعیان بامیان
الف. پراکندگی جغرافیایی شیعیان بامیان
1. پراکندگی شیعیان از قرن اول تا قرن هفتم
2. پراکندگی شیعیان از قرن هفتم تا دوران معاصر
ب- سیر تحول وضعیت شیعیان
1. سیر تحول وضعیت سیاسی
2. سیر تحول وضعیت اجتماعی و فرهنگی
3. سیر تحول وضعیت اقتصادی
نتیجه
منابع تحقیق
در این پایان نامه، نگارنده، کوشیده است که مطالب را از منابع گوناگون و دست اول جمع آوری کند که دراین راستا به قدر وسیع این کار انجام گرفته و از کتابهای زیادی بهره گرفته شده است. کتابهای استفاده شده در این تحقیق به چند دسته تقسیم میشود.
م
نابع تاریخ عمومی و تاریخ اسلام
1- آثار تاریخی که موضوع آنها حوادث کل جهان تا دوران حیات مؤلف است.
مهمترین تاریخ های عمومی مرتبط با موضوع و مسئله این تحقیق که در این رساله از آنها استفاده شده عبارتند از: تاریخ الامم و الملوک (تاریخ طبری): محمدبن جریر طبری، الکامل فی التاریخ: ابن اثیر، تاریخ یعقوبی: احمدبن واضح یعقوبی، ، اخبار الطوال: دینوری، المنتظم:ابن جوزی، تجارت الامم:مسکویه رازی، مروج الذهب: مسعودی، طبقات ناصری:منهاج الدین سراج جوزجانی، تاریخ اسلام: ذهبی، البدایه و النهایه: ابن کثیر، منتخب التواریخ: معین الدین نطنزی، تجارب السلف: هندوشاه نخجوانی، تاریخ گزیده: حمدالله مستوفی، ظفرنامه: حمدالله مستوفی
منابع جغرافیایی
المسالک و الممالک:ابن خردادبه، المسالک و الممالک: ابراهیم بن محمد اصطخری، احسن التقاسم: مقدسی، صوره الارض: ابن حوقل، معجم البلدان: یاقوت حموی، حدود العالم من المشرق الی المغرب: مؤلف مجهول، جغرافیا و تاریخ (جغرافیای تاریخی): حافظ ابرو
منابع رجالی و تراجم
آثارالبلاد و اخبارالعباد: عمادالدین زکریای قزوینی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *