تیر ۱۴, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه حقوق در مورد نظریه های جرم شناسی

الف- وظایف بخش مراقبت بعد از خروج ۷۳
ب- شرایط پذیرش ۷۴
ج- وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی ۷۵
د- آموزش فنی و حرفه ای و نقش آن در جلوگیری از بازگشت مجدد ۷۶
ه- شرح وظایف روابط عمومی ۷۸
گفتار چهارم- نحوه ی ارتباط مددجویان با محیط خارج از کانون ۷۹

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- مرخصی ۷۹
ب- آزادی ۸۰
ج- تماس تلفنی ۸۱
د- مکاتبه ۸۱
ه- ملاقات ۸۲

بخش دوم: بررسی جرم شناختی علل تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت با رویکردی میدانی ۸۴
فصل اول: تکرار جرم در پرتو اهداف والگوهای اصلاح و تربیت ۸۵
گفتار اول: تعریف نظری، کاربردی و قانونی تکرار جرم ۸۸
الف- تعریف نظری( مفهومی) ۸۸
ب- تعریف کاربردی ۹۳
ج- تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۹۵

گفتار دوم- علت شناسی تکرار جرم در پرتو نظریه های دانشمندان جرم شناسی ۹۷
الف- نظریه خرده فرهنگ بزهکاری کوهن ۹۸
ب- نظریه نابهنجاری مرتون ۱۰۲
ج- نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند ۱۰۷
د- نظریه برچسب زنی ۱۱۲
ه- نظریه یادگیری اجتماعی ۱۱۵
گفتار سوم – عوامل تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت ۱۱۸
الف- عوامل فردی موثر در تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان معارض با قانون کانون اصلاح و تربیت ۱۱۹
۱- سن و تکرار جرم ۱۱۹
۲- بیکاری و تکرار جرم ۱۲۱
۳- تحصیلات و تکرار جرم ۱۲۲
۴- مذهب و تکرار جرم ۱۲۴

۵- محیط اجتماعی و تکرار جرم ۱۲۶
ب- عوامل موثر در تکرار جرم در محیط کانون اصلاح و تربیت ۱۲۷
۱- عدم جداسازی کودکان و نوجوانان در محیط خوابگاه: زمینه ای برای بزه آموزی ۱۲۸
۲- «خلاف زندان»: مهمترین مانع اصلاحی و تربیتی ۱۳۰
۳- بخش مراقبت بعد از خروج ۱۳۱
فصل دوم: رویکردهای پیشگیرانه ناظر به تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت ۱۳۳
گفتار اول: طرق موثر در تکمیل برنامه های کانون اصلاح و تربیت با رویکردی پیشگیرانه ۱۳۵
الف- تغییر نگرش کانون اصلاح و تربیت از «سلب توان بزهکاری» به « بازپروری» ۱۳۵
ب- فعال سازی بخش نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت و طبقه بندی خوابگاه ۱۳۶
ج- تمرکز بیشتر بر اصول حفاظتی ۱۳۸
د- فردی کردن روش های اصلاحی و تربیتی اجرایی در داخل کانون ۱۴۰
ه- پویاتر شدن بخش مراقبت بعد از خروج ۱۴۱
۱- تلاش برای بهبود شرایط خانوادگی کودکان و نوجوانان ۱۴۲
۲- تلاش برای سواد آموزی و اشتغال به تحصیل کودکان و نوجوانان ۱۴۳
۳- تلاش برای کاریابی و اشتغال به کار نوجوانان و جوانان ۱۴۳
خ- جلوگیری از شکل گیری فرآیند «برچسب زنی» توسط سایرین در داخل کانون ۱۴۴
گفتار دوم: طرق موثر در بازسازی فردی کودکان و نوجوانان معارض با قانون ۱۴۵
الف- همسو شدن کودک و نوجوان با برنامه های اصلاحی کانون اصلاح و تربیت ۱۴۵
ب- همکاری خانواده های مددجویان برای تحقق برنامه های اصلاحی و تربیتی ۱۴۶
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۴۸
فهرست منابع ۱۵۴
ضمیمه: مصاحبه ها ۱۵۷
مصاحبه با دختران کانون اصلاح و تربیت تهران ۱۵۸
مصاحبه با پسران کانون اصلاح و تربیت تهران بزرگ ۱۶۵
مقدمه
بشر برای زندگی در اجتماع ناگزیر از رعایت قواعد و مقررات آن است.اجتماع نیز برای پایداری، دوام و جلوگیری از سو استفاده افراد اقدام به وضع ضمانت اجرایی نموده است، تا در صورت تخلف افراد جامعه از مقررات به تنبیه و اصلاح آنها پردازد. افراد برای زندگی در جامعه باید هنجارها و ارزشهای جامعه را بیاموزند و آنها را در خود درونی نمایند. نظم، امنیت و پیشرفت جامعه نیز در پرتو شناخت و رعایت هنجارها و ارزشهای جامعه خواهد بود. کودکان و نوجوانان به عنوان اصلیترین و مهمترین منابع انسانی اجتماع بشمار میروند. همانطور که توجه به مسایل تغذیه و بهداشت در دوران کودکی از نظر حفظ سلامت جسمانی برای کودکان بسیار اهمیت دارد، آموزش و درونی نمودن ارزش ها، هنجارها، نقش ها و الگوهای جامعه نیز به همان اندازه مهم و نیاز به توجه خاصی دارد.
جرم یک پدیده زیستی –اجتماعی- روانی است و از ابتدای زندگی بشر در روی زمین وجود داشته و فقط میزان آن از جامعه ای به جامعه دیگر تفاوت دارد. برای پیشگیری از ورود اطفال به سیستم قضایی و ارتکاب بزه، جامعه بایستی از طریق برنامهریزی و تقویت نهادهایی که در جامعه پذیری موثر هستند کودکان و نوجوانان را به سوی زندگی سالم و جهت دار هدایت نماید. وجود یک کودک معارض با قانون تا حد زیادی مؤید عدم توجه جامعه و نهادهای جامعهپذیری به او بوده است.
کودکان و نوجوانان به عنوان پر ارزشترین سرمایه های یک ملت هستند که در صورتی که مورد غفلت والدین و مدیران اجتماعی قرار بگیرند، امکان ارتکاب اعمال ضد اجتماعی(بزه) در آنان وجود دارد. از آنجا که کودکان و نوجوانان در مرحله آغازین رشد و زندگی اجتماعی هستند و در اغلب جرایمی که توسط آنها ارتکاب مییابد بزه دیده جرم هستند، به همین دلیل هم مقررات داخلی و هم اسناد بینالمللی از فرستادن کودکان و نوجوانان معارض با قانون به مراکز نگهداری در محیط بسته و تماس با سیستم قضایی مخالف می باشد و فقط به عنوان آخرین راهچاره و آن هم برای حداقل زمان ممکن لازم میداند. به هر حال برخی از کودکان و نوجوانان که حالت خطرناک دارند و با انجام اقدامات غیر حبسی، مراجع ذی صلاح نتوانسته اند آنها را اصلاح نمایند، ناچار به نگهداری در محیط بسته برای نگهداری و با هدف اصلاح و باز اجتماعی کردن او، فرستاده میشوند. به همین منظور کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۴۷ برای اولین بار در تهران تاسیس و با هدف نگهداری، اصلاح و تربیت، تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکارانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، شروع به فعالیت کرد. کانون اصلاح و تربیت با بهره گیری از برنامهها و بخشهای مختلف و متنوع در زمینههای علمی و عملی مانند؛ کارگاههای مختلف، برنامه های مذهبی، ورزشی، مشاوره و مددکاری و.. سعی در اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان دارد.
تکرار جرم یکی از مهم ترین مباحث جرم شناسی و حقوق کیفری است که هم با مسایل جزایی و هم با مباحث اجتماعی ارتباط دارد. در فرآیند تکرار جرم بزهکاران، دستگیر، توقیف، محاکمه و محکوم میشوند و بعد از طی مراحل، با تصور اینکه تربیت و اصلاح شدهاند دوباره به محیط اجتماعی باز میگردند، ولی باز مرتکب جرم شده و دوباره به چرخه کیفری باز میگردند. این امر هم برای دولت و هم برای فرد هزینههای مادی و روانی زیادی به بار میآورد. تکرار جرم نه تنها ناتوانی فرد در انطباق با هنجارها و ارزش های اجتماعی را نشان می دهد، بلکه نشان دهنده ناتوانی نظام های تربیتی در بازپروری و اصلاح و تربیت فرد معارض با قانون است. بویژه در جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان که نیاز به اصلاح و تربیت سریع آنها و به عبارتی پیشگیری از تکرار جرم توسط آنها، امر مهمّی تلقی می شود.
کودکان و نوجوانان در سنی قرار دارند که نیاز به حمایت و هدایت دارند؛ در اصل این حمایت و هدایت ابتدا باید از سوی خانواده، به عنوان اولین محیط اجتماعی که کودک در آن پا میگذارد، بعدها از سوی نهادهایی مانند مدرسه از طریق مربیان و معلمان و از گروه دوستان و جامعه باشد. اگر خانواده در شرایطی باشد که نتواند ارزشها و هنجارها را در محیطی ایمن برای کودک درونی سازد و محیط اجتماعی و دوستان جایگزین خانواده شود، کودک تابع محیط اجتماعی می شود، به عبارت دیگر اگر دوستان کودک و نوجوان اعمالی ضد اجتماع داشته باشند او نیز با همان الگوها، رشد و پرورش می یابد و اهداف و ابزارهای دستیابی به اهداف، برای او به همان شیوهای که گروه همسالان قبول دارند نهادینه می شود. به عبارتی دیگر کودک در محیط جرمزا رشد میکند و پس از طی مراحلی، پای کودک و نوجوان به مراکز اصلاحی و تربیتی مانند کانون اصلاح و تربیت باز میشود.
کانون اصلاح و تربیت به عنوان جزیی از سیستم قضایی در صدد برخورد و شکلدهی رفتارهای ضد اجتماعی این دسته از کودکان و نوجوانان بر میآید. براساس قوانین و مقررات و آیین نامه هایی که برای کانون اصلاح و تربیت تصویب و پیش بینی شده، این مرکز باید بتواند بعد از طی زمانی که کودک در آن اسکان داده میشود او را با هنجارهای اجتماعی آشنا و این ارزشها را برای او نهادینه سازد، این مرکز باید قادر باشد که مشکلات شخصیتی و روانی کودکان و نوجوانان را با روانکاوی و روان درمانی و مشاوره اصلاح نماید تا در نهایت بتواند با رفع موانع اجتماعی شدن، کودک و نوجوان را برای بازگشت به اجتماع آماده سازد.
کانون اصلاح و تربیت باید بتواند کودک و نوجوان را از اعمال ضد اجتماعی و خلاف قانون دور سازد ولی اگر این مرکز موفق به اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی خود نشود، چه میشود؟ آیا اسکان کودکان و نوجوانان معارض با قانون در یک خوابگاه نمی تواند زمینه را برای بزهآموزی آنها در آینده و تشکیل گروههای مجرمانه در بیرون از کانون فراهم کند؟ اگر ضریب خطایی در برنامه ها و عملکرد اجرایی کانون راه یابد میتواند آثار مخرب زیادی برای کودکان و نوجوانانی داشته باشد که در سنین هویتیابی قرار دارند. از همین طریق می توان به مبحث تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت وارد شد.
تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت، نیاز به ریشه یابی عواملی دارد که مانعی بر تربیت و تهذیب آنها شده است. دسته ای از این عوامل عوامل فردی هستند که پس از بازگشت دوباره کودک و نوجوان به جامعه او را دوباره به ارتکاب جرم سوق میدهند. اما دسته ای از عوامل که زمینه عوامل فردی هستند عواملیاند که از درون کانون نشات گرفتهاند و مانعی در مسیر تحقق برنامه های بازپروری کودکان و نوجوانان بودهاند.
۱-بیان مساله
ارجاع به کانون اصلاح و تربیت امروزه به عنوان یکی از احکام قضایی است که مورد استقبال قضات در ارتباط با جرایم اطفال و نوجوانان معارض با قانون است. در حالیکه براساس نظریههای معتبر جرمشناسی و جامعهشناسی مانند نظریه هم نشینی افتراقی ساترلند، نظریه برچسب زنی و مانند آن می توان توجیه کرد که این ارجاع نه تنها باعث بازپروری و اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان نیست، بلکه می توان با دلایل موجه استناد کرد که باعث بزهآموزی و انتقال تجارب می شود. از این جهت ضروری است توسل به کانون اصلاح و تربیت، بر اساس مقررات پکن، رهنمودهای ریاض و سایر قوانین بین المللی، به عنوان آخرین چاره و برای حداقل مدت ممکن مورد استفاده قرارگیرد. (ماده ۱۹ مقررات پکن۱۹۸۵)
بر اساس نظریه معاشرت ترجیحی ادوین ساترلند کودکان ونوجوانان در سن درونی کردن ارزشها و تشکیل شخصیت براساس گروه همسالان هستند که ارجاع به کانون اصلاح و تربیت و نگهداری این افراد معارض با قانون حتی به مدت کوتاه میتواند باعث تشکیل شخصیت معارضتر شود. بویژه اینکه آمار ارائه شده توسط بخش مراقبتهای بعد از خروج کانون اصلاح و تربیت تهران در سال ۱۳۹۱، نشان می دهد که ۱۸-۲۵درصد این کودکان و نوجوانان دوباره به کانون ارجاع داده میشوند (تکرار جرم)
زدن برچسب بزهکار بر این کودکان و نوجوانان معارض با قانون مانع دیگری در مسیر بازپروری آنهاست که مانع از بازپذیری اجتماعی آنها و ادغام آنها در اجتماع میشود. زیرا ارجاع به کانون به عنوان سابقه بزهکاری برای آنها تلقی شده و مانع از اشتغال بعد از خروج میشود. (دیدگاههای برچسب زنی، جرم و جرمشناسی،ترجمه علی سلیمی،رک به منابع)
میتوان گفت که توسل به مجازات های جایگزین همانند ارجاع به موسسههای علمی و فرهنگی، اجبار به انجام کارهای عام المنفعه، حبس خانگی و نظایر ان علاوه بر تاثیرات مثبتی که در تربیت این کودکان و نوجوانان دارد میتواند باعث بازپروری بهتر آنها شود.
۲- پیشینه تحقیق
در خصوص سابقه تحقیق دکتر شامبیاتی در کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان به علل بزهکاری و عوامل بازدارنده و بازپرورانه پرداختهاند که در فصل اول این تحقیق سعی در استفاده از آنها می شود.در قسمت بینالمللی شهباز فضلی در پایاننامه خود با عنوان نقش کانون اصلاح و تربیت در جامعه پذیری مددجویان با نگاهی به اسناد بین المللی، اشارات مفیدی به اسناد بین الملل در زمینه کودکان و نوجوانان در تماس با قانون و کانون اصلاح و تربیت از منظر اسناد بینالمللی دارد که میتوان استفاده فراوانی از آن داشت. در زمینه نظریههای جرمشناسی، میتوان به کتاب جرم و جرم شناسی نوشته رابرت وایت و فیونا هینز با ترجمه علی سلیمی اشاره کرد، که کتاب کاملی در نظریه های جرم شناسی است، که در نظریه های جرم شناسی مرتبط با کودکان و نوجوانان میتوان استفاده فراوانی ازاین کتاب برد. پایان نامهها و مقالاتی توسط دانشجویان و اساتید با عنوان اطفال و نوجوانان معارض با قانون به نگارش در آمده است که در این میان بالاخص میتوان به مقاله دکتر مؤذنزادگان اشاره نمود که میتواند از منابع خوبی برای نگارش این تحقیق باشد. با توجه به اینکه اکثر مقالات و کتابهای نگاشته شده در این زمینه صرفاً به بررسی سطحی کانون و مددجویان آن پرداختهاند، در تحقیق اینجانب سعی در آن میشود با مصاحبه با خود مددجویان تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در آنها مورد بررسی قرار گیرد.
۳- پرسش های تحقیق
سوال اصلی: تصمیمات قضات دادگاههای اطفال مبنی بر نگهداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون در کانون اصلاح و تربیت، چه تاثیری در اصلاح و تربیت آنها دارد؟
سوالهای فرعی:
۱- مولفههای مدیریتی و برنامههای کانون، پس از ارجاع کودکان و نوجوانان به کانون، چگونه میتواند نقش مثبتی در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون داشته باشد؟
۲- توسل به کانون اصلاح و تربیت طبق استانداردهای بین المللی چگونه است؟
۴- فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی: نگهداری کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت (با توجه به ویژگیهای جرایم ارتکابی از سوی آنها) در اکثر موارد میتواند باعث بزهآموزی آنها شود.
فرضیههای فرعی:
نگهداری کودکان و نوجوانان بدون رعایت مولفه های مدیریتی و برنامه ریزی در کانون اصلاح و تربیت، میتواند در بزه آموزی و تکرار جرم آنها موثر باشد.
توسل به کانون اصلاح و تربیت از لحاظ موازین بین المللی به عنوان آخرین راهچاره و در جرایم مهم و برای برای کوتاهترین زمان توصیه شده است.
۵- اهمیّت و ضرورت تحقیق
اگرچه تلاشهای زیادی در زمینه شناخت کودکان و نوجوانان در تماس با قانون صورت گرفته است، امّا اکثر این کارها چه به صورت کتاب چه مقاله یا حتی پایان نامه، بیشتر به صورت تعاریفی از این کودکان و نوجوانان و علل اولیه و کلّی ارتکاب بزه و شاید قسمتهای مختلف کانون پرداختهاند. اما بررسی علل ارتکاب ثانویه بزه در میان مددجویان کانون و چرایی تکرار آن، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سعی بر پر کردن این فضای کمتر کار شده است. زیرا این کودکان و نوجوانان به هر دلیلی که مرتکب بزه شدهاند، باید با شناخت روشهای مناسب مورد بازپروری قرار گیرند و این امر بر روی کودکان و نوجوانانی که تکرار جرم در آنها محرز است، باید تاکید بیشتری داشته باشد. در این تحقیق بیشتر تمرکز بر این دسته از مددجویان است تا علل تکرار جرم از منظر روشهای تربیتی کانون مورد بررسی قرار گیرد.
۶- روش تحقیق و تنگناهای آن
در پژوهش حاضر نگارنده در ابتدا تلاش داشت با استفاده از روش پرسشنامه اطلاعاتی را از کودکان و نوجوانان سابقه دار( چه دختر، چه پسر) جمع آوری نماید تا با استفاده از آن بتواند به علت تکرار جرم به دفعات و عوامل آن آگاهی پیدا کند. اما مشکلی که در مسیر تمامی تحقیقات انجام شده در کانون اصلاح و تربیت وجود دارد؛ عدم همکاری کودکان و نوجوانان بویژه پسران با محققان است. به همین دلیل تلاش شد که از طریق مصاحبه بتوان محیطی صمیمی و عاطفی را برای آنها ایجاد کرد تا در این فضای ایجاد شده بتوانند از حقایق زندگی و دلایل تکرار جرم و مواردی که مربوط به موانع تربیتی کانون است به صراحت سخن بگویند. در روش پرسشنامهای بدلیل