مالیات

دسته بندي علمی - پژوهشی : 
تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای  ...

سازمان جهانی گمرک، اجلاسی است که در آن هیأتهای نمایندگی اعضا گرد هم آمده و می توانند موضوعات مختلف گمرکی را در یک سطح برابر، حل و فصل نمایند. هر […]

مقاله دانشگاهی - 
تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای مرتبط-  ...

کارکنانی که درک و شناخت مناسبی از نیازهای شرکتها داشته باشند حفظ منفعت شرکتها در زمان ارائه خدمات پیوستسابقه اولیه گمرک همچنان در ابهام قرار دارد و دانش ما درباره […]

پژوهش دانشگاهی - 
تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای مرتبط- قسمت  ...

در زمان اشکانیان (سده سوم قبل ازمیلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوص ثبت و حقوق معینی دریافت میکردند. در […]