مولکولی، اصلاحگران میتوانند روشهای گزینش بر پایه فنوتیپ۲۸ که شامل گیاهان در حال رشد تا گیاهان بالغ است را کوتاهتر ساخته و خصوصیات فیزیکی آنها را به منظور آگاهی از ساختار بنیادین ژنتیکی آنها مورد بررسی دقیق قرار دهند. (انوشیری و همکاران، ۲۰۰۴)۲۹.

۱-۸-نشانگرهای مولکولی
کاربرد نشانگرها در اصلاح نباتات به سالها پیش از میلاد،

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع (۲-۲۲)، گردد:، لاپلاس، (۲-۲۰)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید