به میزان زیادی به گزینش صفات مطلوب بستگی دارد. این گزینشها اغلب شامل چرخههای متعدد اصلاحی به منظور انتقال خصوصیات مطلوب زراعی و کیفی از والدین متفاوت به یک ژنوتیپ۲۴ منفرد می باشند. پیشرفتهای جدید در بیوتکنولوژی۲۵ منجربه توسعه ابزارهای بدیعی که نوید بخش اصلاح نباتات سریعتر و دقیقتر میباشند شده است. در این میان، مارکرهای مولکولی۲۶

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در مورد هتروزیس، پدیدهای، دگربارور،، بنیه
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید