یا چند نمونهاند. امروزه اطلاعات به دست آمده از نشانگرهای DNA کاربردهای بسیاری دارند، که عمدهترین آنها در پزشکی قانونی، طبقه بندی موجودات زنده و اصلاح نباتات است (نقوی و همکاران، ۱۳۸۸ ).

۱-۹-۱-نشانگرهای مورفولوژیکی
صفاتی که تحت تاثیر شرایط محیط به صورت متفاوت بروز میکنند، بازتاب تفاوتهای موجود در ردیفهای DNA هستند. این

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهاوقات فراغت، استان خوزستان، شهرستان اردل
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید