همچنین در فصل چهارم اثرات پدیده های مختلفی چون اثر جذب کف، اثر موج سطحی، شرط انتشار موج در مخزن و تاثیر همزمان شتاب افقی و شتاب قائم زلزله بررسی شده است. فصل پنجم به جمع بندی نتایج بدست آمده از این تحقیق پرداخته و در نهایت به ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی می پردازد.

فصل دوم
معادلات

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد افراد مبتلا
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید