گرفت. آنالیز توالی‌ها به اندازه ۷۷۸ نوکلئوتید از ناحیه پوشش پروتئینی۸، جدایه‌ها را به دوگروه تقسیم کرد. که فقط یک جدایه به نام KER.JI.1 در گروه دوم طبقه بندی شد. اعضای گروه یک خود به ۳ زیرگروه تقسیم بندی شدند. بطوریکه در زیرگروه IB فقط جدایه‌های ایرانی قرار می‌گرفتند. در این پژوهش از میان گونه‌های علف هرز آزمایش شده با

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی، شبیه سازی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید