بیشینه توان کمتر از ولتاژ مدار باز سلول خورشیدی است و همچنین جریان نقطه بیشینه توان نیز کمتر از جریان اتصال کوتاه سلول خورشیدی است.

شکل ۲-۱۰- نقطه بیشینه توان یک سلول خورشیدی در تابش های متفاوت
۲-۷-۱ روش های یافتن MPP
مختصات نقطه بیشینه توان که در آن ولتاژ و جریان سلول خورشیدی بیشترین توان خروجی را به بار انتقال میدهد،

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان بیوژنیک)، ورزد، (آمین، ۳۲۳).
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید