درمان افسردگی استفاده می شوند، ضدافسردگی های تری سیکلیک و بازدارنده های مونوآمینواکسیداز. هر یک از این داروها بر نوراپی نفرین مغز تاثیر می گذارند. بازدارنده های مونوآمینواکسیداز از تجربه نوراپی نفرین جلوگیری می کنند. ضدافسردگی های تری سیکلیک فرایند جذب را بلوکه می کنند و در نتیجه نوراپی نفرین کمتری جذب می شود و به این ترتیب

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان ، (۹۷، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید