به صورت طرد درک می شود (نالن-هاکسیم۴۹،۲۰۰۰).
شیدایی ، دفاعی علیه افسردگی پنهانی تعبیر می شود. فرامن انعطاف ناپذیر در خدمت تنبیه شخص به خاطر احساس گناه در زمینه تکانه های ناخودآگاه جنسی و پرخاشگرانه عمل می کند. فروید سوگواری دورنی شده معطوف به شی محبوب را توصیف کرده است که می تواند در صورت فقدان واقعی یا نمادین شی سوگواری

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد توزین، ۱-۱-۴-۳-، ۱-۱):، فریزهایی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید