در تجارت الکترونیک (مدلb2c)
سید حمید خداداد
حسینی
میثم شیر خدایی
اسدا.. کرد نائیچ
۱۳۸۷
به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی
پیمایشی

نتایج حاصل از مدل تحقیق نشان داد، از بین عوامل موثر بر اعتماد مشتری فرضیه مربوط به عوامل شرکتی و زیر ساختی پذیرفته شد و عوامل فردی رد شد
۲
بررسی ویژگیهای برند اینترنتی و وب

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع سوراخ، l، [m]، ԑ
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید