دانلود پایان نامه

کشور،عوامل فردی،
دانش مشتریان،زمینه تجربی و ریسک پذیری بر اععتماد مشتریان همه فرضیها پذیرفته شده
۹
بررسی عوامل موثر بر استقرار
تجارت الکترونیک
در بخش صنعت
فاطمه محمدی فر

۱۳۹۰
به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی
پیمایشی
نتایج نشان داده عوامل سازمانی،مدیریتی،تکنولوژیکی،هزینه ای،فرهنگی،محیطی ،بازار و تعیین میزان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع نمونه برداری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید