اسکین چس کین در ایالت متحده به این مطلب اشاره می کند که در مواردی که برچسب های اطمینان وجود دارد , درک مشتری از قابلیت اطمینان یک سایت را افزایش می دهند. این مسئله به دلیل انتقال اعتماد از برچسب به تاجر است .
(Patton and jsang, 2004)
Jeason, Ingham, 2006
۲-۲-۳-۲حریم خصوصی
۱-۲-۲-۳-۲استراتژی های حریم خصوصی

مطالعات نشان می

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوع بداند.، ، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید