پایان نامه حقوق

سند الکترونیکی

به عنوان ادله اثبات دعوا استناد می گردد، دفاع در برابر آنها ساده نبوده و ممکن است شخصی را که در مقابل او به اسناد رسمی استناد شده است را به چالش بکشاند. بر اساس اختیارات مندرج در ماده... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره مسئولیت حمایت

کریمه که دارای علایق معنوی با روسیه داشتند ولی تابعیت روسی نداشتند و از یک نوع حکومت خود مختار برخوردار بوده است) دخالت روسیه در اکراین مخصوصا به بهانه حمایت از اقلیت روس تبار ساکن... متن کامل

By 92, ago