پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره نظام بین المللی

ابتدا در قالب یک مقاله در شماره 21-22 مجله « دیپلماسی هرالد» در روزهای 15-30 نوامبر 1992 به چاپ رسید محور سیاست گذاری در بخش سیاست خارجی روسیه در قبال کشورهای تازه استقلال یافته پس از... متن کامل

By مدیر سایت, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره مسئولیت حمایت

کریمه که دارای علایق معنوی با روسیه داشتند ولی تابعیت روسی نداشتند و از یک نوع حکومت خود مختار برخوردار بوده است) دخالت روسیه در اکراین مخصوصا به بهانه حمایت از اقلیت روس تبار ساکن... متن کامل

By مدیر سایت, ago