دانلود پایان نامه درباره آید:، (۲-۲۶)، z، k

باشد. چنانچه بردار سرعت به فرم زیر بیان گردد:
(۲-۲۵)

که در آن k , j , i، به ترتیب بردارهای یکه در جهت محورهای x و y و z در مختصات دکارتی می باشند. در اینصورت با مشتق گیری از بردار سرعت نسبت به زمان رابطه زیر بدست می آید:
(۲-۲۶)

با فرض سرعت کم سیال و در نتیجه ناچیز بودن تنش برشی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *