دانلود پایان نامه

باشد. چنانچه بردار سرعت به فرم زیر بیان گردد:
(۲-۲۵)

که در آن k , j , i، به ترتیب بردارهای یکه در جهت محورهای x و y و z در مختصات دکارتی می باشند. در اینصورت با مشتق گیری از بردار سرعت نسبت به زمان رابطه زیر بدست می آید:
(۲-۲۶)

با فرض سرعت کم سیال و در نتیجه ناچیز بودن تنش برشی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع MPP، میدهد،، ۲-۷-۱، ۲-۱۰-
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید