دانلود پایان نامه

شماتیک یک انژکتور پیچشی ساده در شکل ۱-۴ نشان داده شده است:

شکل ۱-۵- قسمت‌های مختلف یک انژکتور ساده ۱.سوراخ ورودی ۲.محفظه چرخش ۳.سوراخ خروجی ۴.هسته گازی]۴[

متغیرهای دارای نقش در انژکتورهای پیچشی توسط ضریب هندسی K بیان‌شده‌اند:
K= 〖۲Rd〗_O/(id_p^2 )(1-1)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد ۱۱، ۵/۱۱، ونمکهای،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید