دانلود پایان نامه

می مانند بدون اینکه در حقیقیت عزیزی را از دست داده باشند، پس افسردگی آنها چگونه توجیه می شود. در اینجا نظریه فقدان سمبلیک مطرح می گردد. بر اساس این نظریه، افراد ممکن است ناخودآگاه هر نوع طرد شدن از طرف دیگران را به عنوان نوعی فقدان و از دست دادن عشق و محبت عزیزی تلقی نمایند. پس در دیدگاه روان تحلیلی فقدان سمبلیک و واقعی فرد محبوب

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوع بداند.، ، ،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید