دانلود پایان نامه

است که فرد غمگین و ماتم زده آگاهانه با افرادی که از دست داده است اندیشناک می باشد و چون همانندسازی با وی وجود دارد. سعی می کند ویژگی های وی را پذیرفته، مانند او رفتار کند در حالی که بیمار افسرده ناخودآگاه خصومت و عنادی را که نسبت به فرد از دست رفته احساس می کند به خویشتن باز می گرداند و با احساس گناه و عدم احترام به خود ضعف ها

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهاستان مازندران، استان خوزستان، استان کردستان
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید