دانلود پایان نامه

سایتهاوتاثیر آن بر اعتماد و وفاداری
حبیب ا..جوانمرد
علی اکبر سلطان زاده
۱۳۸۸
به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی
پیمایشی
یافته های تحقیق نشان می دهداز ویژگی های وب سایتها و برند اینترنتی موثر بر نگرش مثبت و اعتماد مشتریان به ترتیب شاخص های امنیت ،اعتماد،تکمیل سفارش،شکل آرم رنگ،وضوح گرافیک و ترکیب تصاویر دارای اولویت می

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع (۲-۱۱)، (۲-۱۰)، )،، ۲-الف
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید