دانلود فایل پایان نامه حقوق توسل به زور

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 2
بخش اول: کلیات 9
فصل اول: تاریخچه ………………………………………………………………………………………. 10

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 11

مبحث اول: تحولات توسل به زور تا پایان جنگ جهانی اول …………………………………….. 12

الف: دوران باستان و قرون وسطی(جنگ عادلانه) ……………………………………………. 12

1/ افلاطون(مفهوم نیازهای جدید) …………………………………………………………. 12

2/ سیسرون(مفهوم جنگ عادلانه) …………………………………………………………. 13

3/ آگوستین(دلیل عادلانه) …………………………………………………………………… 14

ب: عصر جدید و مفهوم جنگ عادلانه ……………………………………………………….. 14

1/ ویتوریا – سوارز ………………………………………………………………………… 14

2/ گروسیوس و دفاع مشروع …………………………………………………………….. 15

3/ توسل به زور در مبانی قراردادی ………………………………………………………. 16

کنفرانسهای صلح لاهه …………………………………………………………… 17

مبحث دوم: تحولات توسل به زور تا پایان جنگ جهانی دوم …………………………………… 19

توسل به زور در میثاق جامعه ملل ………………………………………………………….. 19

1/ بررسی مواد میثاق ……………………………………………………………………… 19

2/ میثاق و پیشگیری از جنگ(کاربرد زور) ……………………………………………….. 20

مبحث سوم: تحولات توسل به زور پس از جنگ جهانی دوم …………………………………… 23

منشور ملل متحد ………………………………………………………………………………. 24

1/ شیوههای مسالمتآمیز حل اختلاف ………………………………………………….. 25

2/ ممنوعیت توسل به زور(ماده2) بند (4) منشور ……………………………………….. 26

3/ ماده 51 منشور ………………………………………………………………………….. 28
فصل دوم: بررسی مفهوم تهدید یا توسل به زور …………………………………………………. 30

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 31

مبحث اول: ممنوعیت کاربرد زور ………………………………………………………………….. 32

بند4 ماده 2 منشور …………………………………………………………………………… 34
عنوان
صفحه
مبحث دوم: دفاع مشروع و ماده (51) ……………………………………………………………… 36

شرایط کاربرد زور ………………………………………………………………………… 39

1/ وقوع حمله مسلحانه …………………………………………………………………… 39

2/ ضرورت …………………………………………………………………………………. 42

3/ فوریت …………………………………………………………………………………… 43

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4/ تناسب …………………………………………………………………………………….. 43

مبحث سوم: شورای امنیت و اقتدار کاربرد زور ……………………………………………… 46

الف / شورای امنیت و استفاده از نیروهای چندملیتی ……………………………………… 47

ب / شورای امنیت و عملیات حفظ صلح ………………………………………………….. 47

ج / شورای امنیت و سازمانهای منطقهای ………………………………………………… 48

مبحث چهارم : آراء و نظریات دیوان بین المللی دادگستری ……………………………….. 50

الف / دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا (1986) …………………………….. 51

ب / نظریه مشورتی مشروعیت تهدید به توسل به سلاحهای هستهای (1996) ……….. 54

ج / رای دیوان در قضیه سکوهای نفتی (2003) ………………………………………….. 56

د/ نظریه مشورتی در خصوص ساخت دیوار حایل در سرزمینهای اشغالی(2004) …. 57

هـ / رأی دیوان در پرونده کنگو علیه اوگاندا (2005) ……………………………………. 59
بخش دوم : تحولات مفهوم تهدید و توسل به زور 62
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 63
فصل اول: تهدید یا توسل به زور و دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه ………………………….. 65

مبحث اول: دفاع پیشگیرانه ………………………………………………………………………….. 66

الف/ بررسی دکترین بوش …………………………………………………………………….. 66

ب/ رویه دولتها و تفسیر ماده 51 ……………………………………………………………. 67

1/ بحران موشکی کوبا 1962 ……………………………………………………………. 68

2/ جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل 1967 ………………………………………………… 69

3/ حمله اسرائیل به اسیراک عراق 1981 ………………………………………………… 70

4/ حمله اسرائیل به تونس 1985 …………………………………………………………. 70

5/ ‌حمله ایالات متحده به لیبی 1986 ……………………………………………………… 70

6/ حمله ایالات متحده به عراق 1993 …………………………………………………… 70
عنوان

صفحه

7/ ‌حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان و سودان 1998 …………………………….. 70

8/ حمله ایران به پایگاه های تروریستی سازمان مجاهدین خلق 2001 ……………… 71

مبحث دوم: دفاع پیش دستانه ………………………………………………………………………. 73

الف/ حمله به عراق و دفاع پیشدستانه ………………………………………………………… 73

1/ توجیهها و بهانهها ………………………………………………………………………. 78

تخلف از اصول و موازین بین المللی ………………………………………….. 78

2/ قطعنامههای شورای امنیت …………………………………………………………….. 80

قطعنامه 678 مورخ 29 نوامبر 1990 ……………………………………………… 80

قطعنامه 687 مورخ 3 آوریل 1991 ………………………………………………. 81

قطعنامههای 1154 مورخ 25 مارس 1998 و 1205 مورخ 5 نوامبر 1998 …… 81

قطعنامه 1441 مورخ 8 نوامبر 2002 ……………………………………………… 81

‌3/ رویه سازمان ملل متحد‌ ……………………………………………………………….. 82

حمله شوروی به مجارستان 1956 …………………………………………………… 82

حمله شوروی به مجارستان 1961 …………………………………………………… 83

حمله اسراییل به فرماندهی ساف در تونس ………………………………………… 83

حمله موشکی آمریکا به تاسیسات شیمیایی سودان ……………………………….. 83

حمله اسراییل به مرکز اتمی عراق …………………………………………………… 84

مبحث سوم: تروریسم ……………………………………………………………………………….. 86

الف/ مفهوم کلی …………………………………………………………………………………. 87

ب/ مفهوم حقوقی ………………………………………………………………………………. 87

ج/ تعریف تروریسم …………………………………………………………………………….. 88

تروریسم؛ جنایت علیه بشریت ………………………………………………………… 90

د/کاربرد زور در پاسخ به تروریسم ……………………………………………………………. 94

ﻫ/ یازده سپتامبر و تحولات حقوق بین الملل ………………………………………………… 100

و/ قطعنامه 1373 و مقابله با تروریسم ……………………………………………………….. 106

1/ جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم ………………………………………………. 107

2/ الزام به همکاری و معاضدت دولت ها ……………………………………………… 108

عنوان

صفحه

3/ مقابله با تأمین مالی تروریسم ……………………………………………………………….. 110

4/ عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم ……………………………………….. 113
فصل دوم: کاربرد زور و حمایت بشردوستانه و مسئولیت حمایت …………………………….. 117
مبحث اول : مداخله بشردوستانه ………………………………………………………………………….. 118

الف/ توصیف مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………… 118

ب/ روند تاریخی مداخله بشردوستانه ………………………………………………………………. 119

‌1/ مداخله بشردوستانه پیش از تدوین منشور ……………………………………………….. 119

2/ مداخله بشردوستانه پس از تدوین منشور ………………………………………………… 120

3/ مداخله بشردوستانه پس از دوران جنگ سرد …………………………………………… 121

گفتار اول: تهدید نظامی دولت انگلستان علیه ایران ……………………………….. 121

گفتار دوم: یورش نظامی اسرائیل به فردوگاه اوگاندا ……………………………….. 122

ج/ توجیهات مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………… 123

1/ حقوق عرفی ……………………………………………………………………………………. 124

2/ دفاع مشروع …………………………………………………………………………………….. 124

3 / بشردوستی …………………………………………………………………………………….. 124

4 / حالت ضرورت ………………………………………………………………………………… 124

د / منشور و مداخلهی بشردوستانه ………………………………………………………………………… 126

1/ اصل منع تهدید به زور و توسل بهآن و اصل عدم مداخله درامورداخلی دولتها …….. 127

2/ دفاع مشروع …………………………………………………………………………………………… 127

ﻫ / مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو ……………………………………………………………… 129

1/ استدلال های ناتو ………………………………………………………………………………. 133

گفتار اول: مجوز ضمنی شورای امنیت …………………………………………………. 134

گفتار دوم: توجیه حقوقی …………………………………………………………………. 135

2/ تفسیر منشور ……………………………………………………………………………………. 136

و / شکل گیری مداخله بشردوستانه ………………………………………………………………… 138

مبحث دوم: مسئولیت حمایت …………………………………………………………………………….. 142

الف / پیدایش مفهوم مسئولیت حمایت ……………………………………………………………. 142

عنوان

صفحه

چیستی مسئولیت حمایت …………………………………………………………….. 143

ب / ابعاد مسئولیت حمایت ……………………………………………………………………. 147

1/ مسئولیت به پیشگیری ………………………………………………………………….. 147

2/ مسئولیت به واکنش ……………………………………………………………………. 149

3/ مسئولیت به بازسازی ………………………………………………………………….. 155

نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………. 157
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 168
منابع و مواخذ

چکیده:
توسل به زور همواره در اسناد و مباحث مرتبط با حقوق و روابط بینالملل همراه با اصل دفاع مشروع بکار برده شده است. امروزه پس از آثار زیانباری که دو جنگ خانمان سوز اول و دوم جهانی بر جای نهاد، دولتها منع توسل به زور را پایه و اساس روابط خود قرار دادهاند. اینک منع توسل به زور و تحریم جنگ تبدیل به قاعدهای عام گردیده که تخطی از آن بجز آنگونه که منشور ملل متحد به عنوان یک استثناء آنرا پذیرفته، مذموم بوده و ممکن است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *