مرداد ۱۸, ۱۳۹۹

دانلود فایل پایان نامه حقوق توسل به زور

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………… ۱
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲
بخش اول: کلیات ۹
فصل اول: تاریخچه ………………………………………………………………………………………. ۱۰

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

مبحث اول: تحولات توسل به زور تا پایان جنگ جهانی اول …………………………………….. ۱۲

الف: دوران باستان و قرون وسطی(جنگ عادلانه) ……………………………………………. ۱۲

۱/ افلاطون(مفهوم نیازهای جدید) …………………………………………………………. ۱۲

۲/ سیسرون(مفهوم جنگ عادلانه) …………………………………………………………. ۱۳

۳/ آگوستین(دلیل عادلانه) …………………………………………………………………… ۱۴

ب: عصر جدید و مفهوم جنگ عادلانه ……………………………………………………….. ۱۴

۱/ ویتوریا – سوارز ………………………………………………………………………… ۱۴

۲/ گروسیوس و دفاع مشروع …………………………………………………………….. ۱۵

۳/ توسل به زور در مبانی قراردادی ………………………………………………………. ۱۶

کنفرانسهای صلح لاهه …………………………………………………………… ۱۷

مبحث دوم: تحولات توسل به زور تا پایان جنگ جهانی دوم …………………………………… ۱۹

توسل به زور در میثاق جامعه ملل ………………………………………………………….. ۱۹

۱/ بررسی مواد میثاق ……………………………………………………………………… ۱۹

۲/ میثاق و پیشگیری از جنگ(کاربرد زور) ……………………………………………….. ۲۰

مبحث سوم: تحولات توسل به زور پس از جنگ جهانی دوم …………………………………… ۲۳

منشور ملل متحد ………………………………………………………………………………. ۲۴

۱/ شیوههای مسالمتآمیز حل اختلاف ………………………………………………….. ۲۵

۲/ ممنوعیت توسل به زور(ماده۲) بند (۴) منشور ……………………………………….. ۲۶

۳/ ماده ۵۱ منشور ………………………………………………………………………….. ۲۸
فصل دوم: بررسی مفهوم تهدید یا توسل به زور …………………………………………………. ۳۰

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۳۱

مبحث اول: ممنوعیت کاربرد زور ………………………………………………………………….. ۳۲

بند۴ ماده ۲ منشور …………………………………………………………………………… ۳۴
عنوان
صفحه
مبحث دوم: دفاع مشروع و ماده (۵۱) ……………………………………………………………… ۳۶

شرایط کاربرد زور ………………………………………………………………………… ۳۹

۱/ وقوع حمله مسلحانه …………………………………………………………………… ۳۹

۲/ ضرورت …………………………………………………………………………………. ۴۲

۳/ فوریت …………………………………………………………………………………… ۴۳

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۴/ تناسب …………………………………………………………………………………….. ۴۳

مبحث سوم: شورای امنیت و اقتدار کاربرد زور ……………………………………………… ۴۶

الف / شورای امنیت و استفاده از نیروهای چندملیتی ……………………………………… ۴۷

ب / شورای امنیت و عملیات حفظ صلح ………………………………………………….. ۴۷

ج / شورای امنیت و سازمانهای منطقهای ………………………………………………… ۴۸

مبحث چهارم : آراء و نظریات دیوان بین المللی دادگستری ……………………………….. ۵۰

الف / دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا (۱۹۸۶) …………………………….. ۵۱

ب / نظریه مشورتی مشروعیت تهدید به توسل به سلاحهای هستهای (۱۹۹۶) ……….. ۵۴

ج / رای دیوان در قضیه سکوهای نفتی (۲۰۰۳) ………………………………………….. ۵۶

د/ نظریه مشورتی در خصوص ساخت دیوار حایل در سرزمینهای اشغالی(۲۰۰۴) …. ۵۷

هـ / رأی دیوان در پرونده کنگو علیه اوگاندا (۲۰۰۵) ……………………………………. ۵۹
بخش دوم : تحولات مفهوم تهدید و توسل به زور ۶۲
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
فصل اول: تهدید یا توسل به زور و دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه ………………………….. ۶۵

مبحث اول: دفاع پیشگیرانه ………………………………………………………………………….. ۶۶

الف/ بررسی دکترین بوش …………………………………………………………………….. ۶۶

ب/ رویه دولتها و تفسیر ماده ۵۱ ……………………………………………………………. ۶۷

۱/ بحران موشکی کوبا ۱۹۶۲ ……………………………………………………………. ۶۸

۲/ جنگ ۶ روزه اعراب و اسرائیل ۱۹۶۷ ………………………………………………… ۶۹

۳/ حمله اسرائیل به اسیراک عراق ۱۹۸۱ ………………………………………………… ۷۰

۴/ حمله اسرائیل به تونس ۱۹۸۵ …………………………………………………………. ۷۰

۵/ ‌حمله ایالات متحده به لیبی ۱۹۸۶ ……………………………………………………… ۷۰

۶/ حمله ایالات متحده به عراق ۱۹۹۳ …………………………………………………… ۷۰
عنوان

صفحه

۷/ ‌حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان و سودان ۱۹۹۸ …………………………….. ۷۰

۸/ حمله ایران به پایگاه های تروریستی سازمان مجاهدین خلق ۲۰۰۱ ……………… ۷۱

مبحث دوم: دفاع پیش دستانه ………………………………………………………………………. ۷۳

الف/ حمله به عراق و دفاع پیشدستانه ………………………………………………………… ۷۳

۱/ توجیهها و بهانهها ………………………………………………………………………. ۷۸

تخلف از اصول و موازین بین المللی ………………………………………….. ۷۸

۲/ قطعنامههای شورای امنیت …………………………………………………………….. ۸۰

قطعنامه ۶۷۸ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ ……………………………………………… ۸۰

قطعنامه ۶۸۷ مورخ ۳ آوریل ۱۹۹۱ ………………………………………………. ۸۱

قطعنامههای ۱۱۵۴ مورخ ۲۵ مارس ۱۹۹۸ و ۱۲۰۵ مورخ ۵ نوامبر ۱۹۹۸ …… ۸۱

قطعنامه ۱۴۴۱ مورخ ۸ نوامبر ۲۰۰۲ ……………………………………………… ۸۱

‌۳/ رویه سازمان ملل متحد‌ ……………………………………………………………….. ۸۲

حمله شوروی به مجارستان ۱۹۵۶ …………………………………………………… ۸۲

حمله شوروی به مجارستان ۱۹۶۱ …………………………………………………… ۸۳

حمله اسراییل به فرماندهی ساف در تونس ………………………………………… ۸۳

حمله موشکی آمریکا به تاسیسات شیمیایی سودان ……………………………….. ۸۳

حمله اسراییل به مرکز اتمی عراق …………………………………………………… ۸۴

مبحث سوم: تروریسم ……………………………………………………………………………….. ۸۶

الف/ مفهوم کلی …………………………………………………………………………………. ۸۷

ب/ مفهوم حقوقی ………………………………………………………………………………. ۸۷

ج/ تعریف تروریسم …………………………………………………………………………….. ۸۸

تروریسم؛ جنایت علیه بشریت ………………………………………………………… ۹۰

د/کاربرد زور در پاسخ به تروریسم ……………………………………………………………. ۹۴

ﻫ/ یازده سپتامبر و تحولات حقوق بین الملل ………………………………………………… ۱۰۰

و/ قطعنامه ۱۳۷۳ و مقابله با تروریسم ……………………………………………………….. ۱۰۶

۱/ جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم ………………………………………………. ۱۰۷

۲/ الزام به همکاری و معاضدت دولت ها ……………………………………………… ۱۰۸

عنوان

صفحه

۳/ مقابله با تأمین مالی تروریسم ……………………………………………………………….. ۱۱۰

۴/ عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم ……………………………………….. ۱۱۳
فصل دوم: کاربرد زور و حمایت بشردوستانه و مسئولیت حمایت …………………………….. ۱۱۷
مبحث اول : مداخله بشردوستانه ………………………………………………………………………….. ۱۱۸

الف/ توصیف مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………… ۱۱۸

ب/ روند تاریخی مداخله بشردوستانه ………………………………………………………………. ۱۱۹

‌۱/ مداخله بشردوستانه پیش از تدوین منشور ……………………………………………….. ۱۱۹

۲/ مداخله بشردوستانه پس از تدوین منشور ………………………………………………… ۱۲۰

۳/ مداخله بشردوستانه پس از دوران جنگ سرد …………………………………………… ۱۲۱

گفتار اول: تهدید نظامی دولت انگلستان علیه ایران ……………………………….. ۱۲۱

گفتار دوم: یورش نظامی اسرائیل به فردوگاه اوگاندا ……………………………….. ۱۲۲

ج/ توجیهات مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………… ۱۲۳

۱/ حقوق عرفی ……………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۲/ دفاع مشروع …………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۳ / بشردوستی …………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۴ / حالت ضرورت ………………………………………………………………………………… ۱۲۴

د / منشور و مداخلهی بشردوستانه ………………………………………………………………………… ۱۲۶

۱/ اصل منع تهدید به زور و توسل بهآن و اصل عدم مداخله درامورداخلی دولتها …….. ۱۲۷

۲/ دفاع مشروع …………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

ﻫ / مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو ……………………………………………………………… ۱۲۹

۱/ استدلال های ناتو ………………………………………………………………………………. ۱۳۳

گفتار اول: مجوز ضمنی شورای امنیت …………………………………………………. ۱۳۴

گفتار دوم: توجیه حقوقی …………………………………………………………………. ۱۳۵

۲/ تفسیر منشور ……………………………………………………………………………………. ۱۳۶

و / شکل گیری مداخله بشردوستانه ………………………………………………………………… ۱۳۸

مبحث دوم: مسئولیت حمایت …………………………………………………………………………….. ۱۴۲

الف / پیدایش مفهوم مسئولیت حمایت ……………………………………………………………. ۱۴۲

عنوان

صفحه

چیستی مسئولیت حمایت …………………………………………………………….. ۱۴۳

ب / ابعاد مسئولیت حمایت ……………………………………………………………………. ۱۴۷

۱/ مسئولیت به پیشگیری ………………………………………………………………….. ۱۴۷

۲/ مسئولیت به واکنش ……………………………………………………………………. ۱۴۹

۳/ مسئولیت به بازسازی ………………………………………………………………….. ۱۵۵

نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۸
منابع و مواخذ

چکیده:
توسل به زور همواره در اسناد و مباحث مرتبط با حقوق و روابط بینالملل همراه با اصل دفاع مشروع بکار برده شده است. امروزه پس از آثار زیانباری که دو جنگ خانمان سوز اول و دوم جهانی بر جای نهاد، دولتها منع توسل به زور را پایه و اساس روابط خود قرار دادهاند. اینک منع توسل به زور و تحریم جنگ تبدیل به قاعدهای عام گردیده که تخطی از آن بجز آنگونه که منشور ملل متحد به عنوان یک استثناء آنرا پذیرفته، مذموم بوده و ممکن است