مرداد ۱۵, ۱۳۹۹

هفت سنگ: بی دست و پا

زندگی امروزی اونقدر پرفشار و پراسترس شده که حتی آسونترین کارا هم در آدمی تنش و استرس به وجود میارن. این وسط هممون احتیاج به فضایی …