بیمارگونه ای بوجود آورد. این سوگواری ممکن است به شکل افسردگی اساسی با احساس گناه، بی ارزشی یا افکار انتحاری درآید (کاپلان و سادوک به نقل از پورافکاری،۱۳۸۰).
ابراهم در سال ۱۹۱۱، افسردگی را با حالت غم و اندوه مقایسه کرد و اولین کوشش را در تبیین روانکاوانه افسردگی به کار داشت. وی در بیانات تفاوت بین اندوه و افسردگی پیشنهاد کرده

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان ملامت، داشته،، عیوبی، درآید.
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید