نوروشیمیایی افسردگی: مدل زیست شناختی افسردگی را یک اختلال انگیزشی می داند که ناشی از نارسایی امین های بیوژنیک است. امین های بیوژنیک انتقال عصبی را تسهیل می کنند. امین ها به دو گروه با ساختارهایی شیمیایی متفاوت تقسیم می شوند. کتکول آمین ها که شامل نوراپی نفرین و دوپامین هستند و ایندول آمین ها که شامل سروتونین و هیستامین

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعبیمه عمر، بیمه گذار، قانون مدنی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید