مشتریان،شخصیت برند و وفاداری به ان
ارتباط مثبت بین ویژگی های شخصیتی مشتریان و برند وجود دارد

نتایج تحقیقات فوق نشان می دهد که اعتماد در زمینه تجارت الکترونیک عامل مهم و کلیدی است که می تواند بر وفاداری مشتریان و خرید آنها تاثیر گذار باشد و عوامل متعددی در این زمینه وجود دارد که هر یک می تواند تاثیر مثبت و به

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع z، y، x،، است]۲[:
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید