پایان نامه رایگان با موضوع همپوشی، شناختی.، ص۳۲۲)، (روزهان

توانیم با قاطعیت بگوییم که علت افسردگی چیست و بهترین درمان کدامست. با این حال می توانیم حدی هایی بزنیم. چهار نظریه درمان ویژه افسردگی وجود دارد: مدل زیست شناختی، مدل روان پویایی، مدل رفتاری و مدل شناختی. این نظریه ها همپوشی دارند اما هر مدل روی یک جنبه افسردگی تاکید می کند (روزهان و سلیمیگن، ۱۹۸۴، ص۳۲۲)
نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
مدل زیست شناختی
طبق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *