استراتژی های عمومی پورتر برای ایجاد مزیت رقابتی مایکل پورتر چارچوبی را برای استراتژی های عمومی با توجه به دو نوع مزیت رقابتی که پیش از این توضیح داده شد یعنی هزینه کمتر و ایجاد تمایز... متن کامل

استراتژی های عمومی پورتر برای ایجاد مزیت رقابتی مایکل پورتر چارچوبی را برای استراتژی های عمومی با توجه به دو نوع مزیت رقابتی که پیش از این توضیح داده شد یعنی هزینه کمتر و ایجاد تمایز... متن کامل

اهمیت تعهد سازمانی لوتانز1 “به نقل از عراقی ، ۱۳۷۷” اظهار می دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی ، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی... متن کامل

اهمیت تعهد سازمانی لوتانز1 “به نقل از عراقی ، ۱۳۷۷” اظهار می دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی ، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی... متن کامل

تعریف بانکداری الکترونیکی واژه بانکداری الکترونیکی به دو صورت تعریف می­شود. یکی ارائه خدمات بانکی با استفاده از سیستم الکترونیکی و دیگری خدمات الکترونیکی بانکی. اگر تعریف اول را در... متن کامل

تعریف بانکداری الکترونیکی واژه بانکداری الکترونیکی به دو صورت تعریف می­شود. یکی ارائه خدمات بانکی با استفاده از سیستم الکترونیکی و دیگری خدمات الکترونیکی بانکی. اگر تعریف اول را در... متن کامل

مسئولیت اجتماعی گریفی نو بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می­کند: (مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن... متن کامل

مسئولیت اجتماعی گریفی نو بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می­کند: (مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن... متن کامل

فضاهای سازمانی مؤثر در تغییر رفتار کارکنان محققان، پنج نوع فضای سازمانی یا جو روانی در محیط کار را برای ترغیب یا ممانعت از پیدایش تغییر در رفتار کارکنان در سازمان ها شناسایی کرده اند... متن کامل

فضاهای سازمانی مؤثر در تغییر رفتار کارکنان محققان، پنج نوع فضای سازمانی یا جو روانی در محیط کار را برای ترغیب یا ممانعت از پیدایش تغییر در رفتار کارکنان در سازمان ها شناسایی کرده اند... متن کامل

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سازمان ها مدیریت ارتباط با مشتری با ایجاد یک استراتژی بازاریابی بر مبنای نیروهای بحرانی که سازمان را متاثر می سازند، مثل: قانون، جامعه، بازار و شرایط... متن کامل

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سازمان ها مدیریت ارتباط با مشتری با ایجاد یک استراتژی بازاریابی بر مبنای نیروهای بحرانی که سازمان را متاثر می سازند، مثل: قانون، جامعه، بازار و شرایط... متن کامل

اهمیت ارزیابی عملکرد بانک ها جهان مالی و دنیای بانکداری با سرعتی وصف ناپذیر در حال تحول و تکامل است بانک های منطقه ای ملی و بین المللی در رقابت شدید با یکدیگر و در جهت بسیج منابع بانکی... متن کامل

اهمیت ارزیابی عملکرد بانک ها جهان مالی و دنیای بانکداری با سرعتی وصف ناپذیر در حال تحول و تکامل است بانک های منطقه ای ملی و بین المللی در رقابت شدید با یکدیگر و در جهت بسیج منابع بانکی... متن کامل

کیفیت زنـدگی در بیان عمومی انسانها در شکل و کیفیت زندگی تفاوتهای شگرفی با یکدیگر دارند. شگرف ازآن رو که گونههای دیگر موجودات چنین اختلافات فاحشی در نوع زندگی با همنوعان خود ندارند.... متن کامل

کیفیت زنـدگی در بیان عمومی انسانها در شکل و کیفیت زندگی تفاوتهای شگرفی با یکدیگر دارند. شگرف ازآن رو که گونههای دیگر موجودات چنین اختلافات فاحشی در نوع زندگی با همنوعان خود ندارند.... متن کامل

هوش هیجانی از نظر گلمن به نظر وی هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی و هم شامل عناصر بیرونی می باشد. عناصر درونی شامل میزان خود آگاهی، خود انگاره، احساس استقلال و ظرفیت خود شکوفایی و... متن کامل

هوش هیجانی از نظر گلمن به نظر وی هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی و هم شامل عناصر بیرونی می باشد. عناصر درونی شامل میزان خود آگاهی، خود انگاره، احساس استقلال و ظرفیت خود شکوفایی و... متن کامل

– اهداف CRM 2-3-4-1- اهداف CRM از دیدگاه بارنت بارنت در سال 2001 تصریح می کند که اهداف CRM را عموماً می توان در سه گروه صرفه جویی در هزینه ها، افزایش درآمد و اثرات استراتژیک قرار داد. وی اذعان... متن کامل

– اهداف CRM 2-3-4-1- اهداف CRM از دیدگاه بارنت بارنت در سال 2001 تصریح می کند که اهداف CRM را عموماً می توان در سه گروه صرفه جویی در هزینه ها، افزایش درآمد و اثرات استراتژیک قرار داد. وی اذعان... متن کامل